Olika syn på äldrevården hos Liberalerna

Under ett medlemsmöte nyligen kom Liberalerna i Helsingborg fram till åsikten att staden ska återta driften av samtliga äldreboenden när entreprenadavtalen går ut. Det uppger hd.se. I Landskrona finns dock inga sådana planer. Margareta Fagerhov (L), ledamot i vård- och omsorgsnämnden i Helsingborg menar att kvaliteten inte har förbättrats samtidigt som övergångarna mellan olika utförare […]

Ny satsning ska minska risken för att äldre blir vårdberoende

Omsorgsnämnden har tagit beslut om ett nytt projekt inom förebyggande vård för att öka livskvaliteten för äldre i Landskrona. Undersköterskor och sjuksköterskor kommer att arbeta nära varandra för att snabbt upptäcka om något behöver justeras i omvårdnaden. Detta kan till exempel förhindra uppkomst av sår eller felmedicinering. De senaste decennierna har allt mer vård av […]

Artillerigatans växelvård läggs ner

Den så väl fungerande växelvården på Artillerigatan läggs ner. Istället ska de tio platserna flyttas ut till befintliga äldreboenden. På måndag kommer de anhöriga att informeras. Dock har planerna redan läckt ut. – Det här är inget annat än en ren och skär besparingsåtgärd, säger den anhörige som tipsar Landskrona Direkt om rockaden.. Växelvården på […]

(S)atsa på trygghetsboende

I förra veckan skrev vi om den undersökning som omsorgsnämnden gjort på initiativ av Treklövern och som visar att äldre vill bo kvar hemma. Intern kritik riktades från ersättaren i nämnden Erik Rantzow (L) som ansåg att undersökningen inte höll måttet och menade att det  var slöseri med skattemedel. Nu säger omsorgsnämndens 2:e vice ordförande […]

Skarp kritik mot boendeundersökning

Erik Rantzow (L) riktar skarp kritik mot undersökningen - Framtidens boende för äldre.

Igår skrev vi om den boendeundersökning som initierats av omsorgsnämnden som pekar på att äldre vill bo kvar hemma även om hälsan skulle börjar svikta. Nu riktas intern kritik mot undersökningen. Erik Rantzow (L) riktar skarp kritik mot undersökningen – Framtidens boende för äldre.Omsorgsnämndens ordförande, Jan Allan Beer (L) får nu kritik från sin partikamrat […]

Undersökning visar: Äldre vill bo kvar hemma

Vid omsorgsnämndens sammanträde under onsdagen redovisade CMA Research AB den undersökning om framtidens boende för äldre som initierats av nämnden. Den visar starkt på att utvecklingen går mot att allt fler människor vill bo kvar och vårdas i hemmet. Undersökningen visar att en majoritet av de 1000 tillfrågade 60-70 åringarna föredrar hemtjänst framför äldreboende. Många […]