Annons

Olika syn på äldrevården hos Liberalerna

Attendos äldreboende på Skiftesvägen är en av flera enheter som drivs i privat regi. I Helsingborg vill nu Liberalerna att all äldrevård ska vara kommunal. Så vill inte Liberalerna i Landskrona.

Under ett medlemsmöte nyligen kom Liberalerna i Helsingborg fram till åsikten att staden ska återta driften av samtliga äldreboenden när entreprenadavtalen går ut. Det uppger hd.se. I Landskrona finns dock inga sådana planer.

Annons
 

Margareta Fagerhov (L), ledamot i vård- och omsorgsnämnden i Helsingborg menar att kvaliteten inte har förbättrats samtidigt som övergångarna mellan olika utförare medfört osäkerhet och ökade kostnader. Dessutom ser hon ett jämställdhetsproblem. Privata utförare har nämligen bidragit till mycket tim- och deltidsanställningar för personalen.

I Landskrona ser de styrande liberalerna inte denna problematik.
– I Landskrona är den del av omsorgen som är upphandlad ganska liten – cirka 25 procent. I samband med att avtal går ut prövar vi varje gång hur vi ska göra framåt. Vi är inte bundna i en uppfattning att vare sig kommunal eller alternativ drift är bäst. Det som är viktigt, rent av avgörande, för oss är valfrihet och kvalitet – inte driftsformen, säger Jan Allan Beer, ordförande i omsorgsnämnden i Landskrona.

Landskrona Direkt undrar vad är det hos de privata entreprenörerna i Landskrona som inte fungerar i Helsingborg. Jan Allan Beer vill dock inte analysera problemen i grannstaden.
– Det finns inget självändamål med att all äldreomsorg ska vara vare sig privat eller kommunal. Vi söker en mix som gör att valfriheten stärks och att vi kan hålla en hög kvalitet. När kvalitetsproblem uppstår, oavsett om det är på kommunala boenden eller på upphandlade, åtgärdar vi dem.

Ordföranden kan eller vill inte heller lyfta fram vad som skulle vara bättre hos privata vårdgivare jämfört med de kommunala.
– Vi har ingen uppfattning om att vare sig kommunal eller privat drift är bäst. I perioder har till exempel Attendos boende på Segergatan i Landskrona varit i topp, medan man har haft problem med Skiftesvägens äldreboende som nu åtgärdas. Under andra perioder har kommunala boenden haft problem. Vår linje är att problem ska åtgärdas där de uppstår och att kvalitet och valfrihet är avgörande, säger Jan Allan Beer och menar att de kommunala äldreboendena är lika bra som de privata.
– Just nu får alla kommunala boenden i Landskrona höga betyg. Tidigare har privata boenden, som till exempel Segergatan, fått minst lika höga betyg.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser