Ny satsning ska minska risken för att äldre blir vårdberoende

Medarbetare får chansen att vidareutbilda sig till undersköterska på betald arbetstid.
Nyligen berättade vi att medarbetare inom Landskrona stad  får chansen att vidareutbilda sig till undersköterska på betald arbetstid. Nu lanseras ytterligare en satsning där undersköterskor och sjuksköterskor ska arbeta närmre  varandra för att snabbt kunna åtgärda om något behöver justeras i omvårdnaden av våra äldre.

Omsorgsnämnden har tagit beslut om ett nytt projekt inom förebyggande vård för att öka livskvaliteten för äldre i Landskrona. Undersköterskor och sjuksköterskor kommer att arbeta nära varandra för att snabbt upptäcka om något behöver justeras i omvårdnaden. Detta kan till exempel förhindra uppkomst av sår eller felmedicinering.

De senaste decennierna har allt mer vård av äldre flyttats från sjukhus till den enskildes hem. Landskrona stad gör nu därför en stor satsning på metodiskt preventionsarbete, förebyggande kliniska insatser, för att äldre ska kunna hålla sig friska och självständiga långt upp i åldrarna. I praktiken innebär det att sjuksköterskor kommer ge nära handledning åt undersköterskorna. På det sättet kan man snabbt lägga märke till små tecken på att något behöver justeras i omvårdnadsarbetet, och lättare kunna förhindra exempelvis uppkomst av sår eller felmedicinering.
– Detta är en satsning på våra äldre. För att äldre ska få en bra och likvärdig omsorg av hög kvalitet krävs kompetent personal. Därför satsar vi nu på att höja undersköterskornas kompetens genom daglig handledning. Äldre ska slippa bli beroende av vård i onödan och där kan personalen spela en viktig roll, säger Jan Allan Beer (L), omsorgsnämndens ordförande.

Sjuksköterskorna som handleder undersköterskorna kommer också att arbeta nära tillsammans med enhetscheferna, vilket gör det lättare att få en överblick över de olika vårdinsatserna. Fler sjuksköterskor kommer att anställas för att kunna genomföra den nya satsningen.

Kommunal vård och omsorg styrs av både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, vilket ibland leder till krockar. 
– Målsättningen är att brukaren inte ska märka av dessa krockar i sin vardag. Vi inför nya arbetssätt så att insatser inom olika lagrum vävs samman på ett sömlöst sätt för den som får vård eller omsorg, säger Håkan Strömberg, förvaltningschef inom omsorgsförvaltningen.

Projektet inom förebyggande kliniskt hälsoarbete ska genomföras under 2021–2023 och kommer att kosta fyra miljoner kronor.

Till arkivet