Nästan var femte gymnasieelev i Landskrona fick indraget studiebidrag

SKOLK. Antalet gymnasieelever som får sitt studiebidrag indraget på grund av ogiltig frånvaro fortsätter att öka i Sverige, enligt nya siffror från CSN. Landskrona har högst andel i Skåne. Nästan var femte elev på gymnasiet i staden får indraget studiebidrag. Tar man endast den kommunala gymnasieskolan så är siffran ännu högre.

Läs vidare med Premium

Detta inlägg är ett Premium-inlägg och går endast att läsa med en aktiv prenumeration av Landskrona Direkt Premium.

Registrera ett användarkonto. Gå sedan vidare och lös en prenumeration.
Kostnad: 99 kr/mån alternativt 990 kr/år.

Observera att ditt betalkort måste medge köp på Internet.


Har du redan ett konto? Klicka här för att logga in


RegistreraTill arkivet