DEBATT - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Tysken ska stoppa korv – inte kommunen!

Matthias Bauer, driver Tyskens Korv Wurstmobil. I lördags blev den populäre korvhandlaren bortkörd från Rådhustorget då man inte får ha bilar på torget i samband med torghandeln. Nu hör det till saken att "Tyskens" bil är en kylbil och att han har livsmedelslagar att följa. Foto: Marko Huttunen.
I september 2002 antogs ordningsföreskrifter för torghandeln i Landskrona. Drygt 20 år har gått och den ständiga debatten om hur torghandeln ska se ut och vara pågår trots detta. Under lördagen aktualiserades debatten igen – detta sedan den populäre ”Tysken” och hans korvar, vilka i enlighet livsmedelslagen förvaras i en kylbil, blev bortkörd från Rådhustorget. Något som Marko Huttunen noterat och för upp till debatt. Hur ska vi ha det på torgdagarna., egentligen?

Den i folkmun kallade Tysken, kördes i lördags bort från Rådhustorgets lördagsmarknad. I ett videoklipp på Facebook som Tysken lagt ut under namnet ”Tyskens Korv Wurstmobile”, syns en vakt från ett vaktbolag. Vaktbolaget har en logotype med tre röda prickar, precis som Fristaden Christiania har tre gula prickar. Men de röda prickarna som vaktbolaget står upp för, står i det närmaste för stopp, och är alltså allt annat än frihet och liberalism, det ska vi ha väldigt klart för oss. I enlighet med kommunens regelverk körde vaktbolaget bort Tysken från Rådhustorget. Detta även om Tysken stått där tidigare. Motivering: Man får inte ha bilar på torget.

Den folkkäre Tysken hade sin kylbil på Rådhustorget intill sitt tält där han sålde korv. Utan sin kylbil har han inte möjlighet att följa reglerna som finns för att sälja korv. I dessa tider med den omänskliga inflationen och de skyhöga elpriserna är det fullt förståeligt. Aber natürlich har han alternativet att betala för el och ha varorna i ett kylskåp. Men det kostar. Och elen är så förbannat dyr, så det säger sig självt att han varken vill betala ett korvöre eller en hel förmögenhet för detta.

Det är ett märkligt agerande av kommunen. Varför ska kommunen ha experter som håller föredrag på Stadsbiblioteket om hur befolkningen kan spara på el, kommunen har stängt av bastun på Karlslundsbadet för att spara på el och samtidigt kan kommunen inte tillmötesgå torghandlare som är kreativa och anstränger sig för att minska på energiförbrukningen? Varför ska kommunen ständigt släcka eldsjälar?

I helgen hade Tysken samtidigt korvförsäljning på Mårtenstorget i Lund. I ett annat videoklipp som filmats därifrån syns det tydligt att det går bra att ha en kylbil på Mårtenstorget. Varför går det bra att ha en likadan kylbil i lärdomsstaden och miljöstaden Lund, men inte i Torkild Strandbergs Landskrona? Varför ska Torkild Strandberg och hans anhang, eller bihang, i Landskrona göra det så himla svårt att få lov att göra rätt för sig? En liberal borde väl ändå lyssna på marknaden? Varför anpassas inte regelverket efter marknaden? Det var inte nyligen som Torkild tillträdde, utan han har ju suttit på makten i mer än 16 år nu. Den som vill köpa korven av hunden, måste ge fläsk igen!

Till syvende och sidst. Tysken stoppar korv. Det är sen gammalt. Möjligtvis går det bra att Kungafamiljen gör det till jul i TV, vilket eventuellt kan ha att göra med att H.M Drottningen är halvtyska. Men nog är det en smula hybris som slagit till när det är Torkild Strandberg och kommunen som stoppar korv!

Vi får se hur detta slutar. Allting har en ände, men korven den har två!

Marko Huttunen

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.

Bifoga en bild till din debattartikel samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag. Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

Till arkivet