Landskrona hamn i fritt fall

Mörka moln tornar upp sig över Landskrona hamn.
Verksamheten i Landskrona hamn gungar rejält. Företagets VD Henrik Wretling Stadler har sagt upp sig och nu har även Landskrona hamns styrelseordförande lämnat sitt uppdrag. Konflikterna är många och hamnen befinner sig i fritt fall. I värsta fall får företag lägga ner sin verksamhet. Om inte stora förändringar sker inom kort så är all yrkesverksamhet i hamnen ett minne blott inom fem till tio år. Det säger såväl Henrik Wretling Stadler som Jimmi Johansson, VD för Landskrona Ship Agents AB.

Anledningen till att hamnchefen Henrik Wretling Stadler sade upp sig för halvannan månad sedan är att han inte kunnat genomföra sina arbetsuppgifter som han velat.
– Jag såg inte att jag kunde fullfölja mitt uppdrag med den organisationen och som styrdes av ordföranden Sven Persson (M). Det gällde såväl arbetsmiljö som säkerhet. Jag kände mig helt enkelt bakbunden, säger Henrik Wretling Stadler.

Och nu har alltså även ordföranden slutat.
– Det stämmer. Och faktum är att det är han personligen som är anledningen till att jag sagt upp mig. Han har fått styra och ställa som han vill. Men när han fick allt ansvar så lämnade han sitt uppdrag. Noterbart i sammanhanget är att Sven Persson även är 1:e vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden vilka har stora planer gällande att bygga bostäder på Skeppsbrokajen.

Avgående ordföranden förvånad
Sven Persson blir både förvånad, upprörd och besviken när han hör kritiken.
– Att jag skulle ha varit anledningen till att Henrik Wretling Stadler sade upp sig förvånar mig väldigt. Det är inget som jag fått några signaler på. Varken direkt eller indirekt, säger Sven Persson.
– Men det är klart. Jag jobbar för ägaren och har haft ett visst tryck på Henrik Wretling Stadler .Jag har dock frågat honom om han behöver hjälp eller stöd men det är inget han frågat efter, fortsätter den avgående ordföranden.
– Och jag vill poängtera att jag sagt upp mig från mina politiska uppdrag på grund av hälso- och familjeskäl. Inget annat, betonar han.

Henrik Wretling Stadler menar att det måste till omedelbara förändringar för att rädda hamnen.
– Jag brinner för svensk sjöfart och hamnen hade haft en lysande framtid om allt skötts rätt. Men så är inte fallet. Görs inget omgående så är här ingen verksamhet om fem till tio år, säger han.

Hamnens framtid är i fara
Han får omedelbart medhåll av Landskrona Ship Agents AB:s VD Jimmi Johansson.
– Vårt jobb är att ge hundra procent service till båtarna. Fortsätter det såhär så blir jag förvånad om vi har yrkesverksamhet i hamnen om fem år, säger VD:n.
– Ärligt talat så vet jag inte från den ena dagen till den andra hur jag ska hantera situationen. Jag är uppriktigt så jäkla trött på hur detta fungerar, dundrar han.

Problemen är så stora att båtar fått ligga vid kaj längre tid än nödvändigt.
– Lossningen av en av båtarna som ligger i hamnen idag stoppades igår på grund av att de som skulle lossa båten inte hade rätt utbildning. De fick helt enkelt inte lyftas över på båten i en korg, säger Jimmi Johansson och tar ett annat exempel.
– Igår fick jag en förfrågan från en båt som vill lasta råsocker nästa vecka. Men jag får inte några svar från hamnen om båten kan komma på måndag. Förmannen som nu har det yttersta ansvaret vet inte vilka regler som gäller och jag vill betona att detta inte är hans fel. Han har blivit inslängd i detta. Det har gått så långt att vi måste säga nej till båtar. Vi får nog bara en chans till gällande råsockret. Går det inte så söker de sig nog till någon annan hamn. Jag fick dessutom en förfrågan från en båt som skulle komma till helgen. Jag skrev då till Henrik Wretling Stadler och förmannen att jag var tvungen att säga nej till den klareringen på grund av att det fungerar så dåligt. Jag vet ju inte vem som sköter lastning och lossning.

Hamnen måste bli djupare igen
Ett annat stort problem är att det måste muddras i hamnen och ansvaret för detta ligger hos Landskrona hamn och dess ägare, det vill säga Landskrona stad och Yara. Enligt hamnens hemsida så är djupet 10,1 meter.
– Vi vill ha 10,1 meters djup i hamnen men idag är det bara 8,1 meter, säger Jimmi Johansson.
– Detta får till följd att större tonnage inte kan lasta och lossa.

Göran Wramfelt, styrelseordförande för Landskrona Ship Agents AB, tror sig ha svaret på varför det inte muddrats.
– Dom får väl helt enkelt inte pengar till det. Det är ju pengar som Landskrona hamn måste äska från ägarna. Sedan har ju kommunen missat att söka pengar från Trafikverket. Det verkar som att ingen på kommunen bryr sig ett dugg.

Den avgående ordföranden i Landskrona hamn, Sven Persson, är medveten om att det finns behov av att muddra.
– Jag vet att det finns företag som vill att vi ska bredda i hamnen men så vitt jag vet så finns det inget större behov av djupmuddring. Så den frågan har jag inte lyft till ägarna, det vill säga Landskrona stad och Yara, säger han.

Göran Wramfelt tycker att det hade varit ett ypperligt läge för kommunen att investera i muddring i och med det stora överskottet som kommunen redovisade tidigare i veckan.
– Här har dom ett överskott på en halv miljard och jag har hört att det kostar 250 miljoner att muddra hela vägen ut. Innanför fyrarna rör det sig kanske om 100 miljoner kronor.

Kan tvingas flytta sin verksamhet
Svenska Foder är ett av företagen som är beroende av rätt djup.
– Det är extremt oroligt just nu, säger Richard Rydberg, logistikchef och ansvarig för Svenska Foders anläggning i Landskrona.
– Djupet i hamnen styr ju vilka båtar som vi kan ta in. Därför är det önskvärt att det muddras till 10,1 meter.

Richard Rydberg säger att de har möten såväl internt som med Landskrona hamn och han hoppas på en snabb lösning.
– Det måste till. I värsta fall tvingas vi annars att lägga ner vår verksamhet i Landskrona.

Efterlyser kompetens i styrelsen
Göran Wramfelt menar att bristen på kompetens i Landskrona hamns styrelse är anledningen till problemen.
– Kommunen sätter dit politiskt valda ledamöter som inte vet något om verksamheten. Jag har för länge sedan sagt till bland annat Torkild Strandberg att två eller tre i styrelsen borde vara fackmänniskor. Då kanske man kan få det att fungera, säger Göran Wramfelt och fortsätter.
– Jag har själv upplevt detta när jag var VD för Ventrafiken. Styrelsen bestod då av politiker som inte visste vad det handlar om. Hälften av dom hade inte ens öppnat handlingarna då de kom till mötena. Och det är likadant med Landskrona hamn idag. Det kvittar hur duktig VD du har om inte du har en kompetent styrelse som vet vad VD:n pratar om. Det bästa just nu hade varit att tillsätta en ordförande som kan branschen.

Bostäder på kajkanten
Precis som Henrik Wretling Stadler så misstänker Göran Wramfelt att bostadsbyggande på Skeppsbrokajen kan vara en av anledningarna till bristen på engagemang från Landskrona stad.
– Det kan vara så att kommunen inte vill skjuta till pengar på grund av att man vill hålla det fritt för att bygga bostäder på Skeppsbrokajen. Det är min personliga känsla, säger Göran Wramfelt.
– Men frågar man de styrande så förnekar dom att så skulle vara fallet.

Jimmi Johansson är VD för Landskrona Ship Agents AB och han är mycket upprörd.

Läs mer:

Till arkivet