Annons
Måndagen den 24:e januari
4.7°C 5.8m/s
Dagens namn: Erika

Planer på bostäder på Skeppsbrokajen fortskrider

Planarbetet med att ta fram underlag för bostadsbyggnation på Skeppsbrokajen är i full gång.

Det har länge talats om att bostäder ska byggas på Skeppsbrokajen mellan Nyhamn och Venterminalen. Planarbetet är i full gång och till hösten ska underlaget för utredningsarbetet vara klart. 

Annons
 

Det var för cirka ett halvår sedan som de första planerna för bostäder på Skeppsbrokajen presenterades.
– Planarbetet löper på framåt och platsens förutsättningar håller på att kartläggas genom en rad olika pågående utredningar. Ett uppdaterat förslag till byggnation är snart framtaget som ska utgöra grund för detaljplanen, säger chefen för stadsbyggnadsförvaltningen Johan Nilsson och fortsätter.
– En stadsbildsanlys är genomförd och riskutredning, bullerutredning, klimatutredning med flera är pågående undersökningar. Allt ska förhoppningsvis kunna summeras som underlag till utredningen under hösten.

Fantastiskt läge
Att byggnationen betyder mycket för staden är Johan Nilsson övertygad om.
– Det är ett fantastiskt läge i staden som har förutsättningar att leverera helt unika bostäder, centralt i staden med kommunikationer, närhet till havet och nära vår stadskärna. Det kommer att bli en viktig injektion för att stärka staden och ge underlag till butiker, restauranger och kulturliv. Vi tar fram ett förslag som tar stor hänsyn och faktiskt utgår från hur det ser ut idag. 

Först i tur står kajen. Att bygga på spårområdet är den senare fråga.
– Det är fortsatt samma område vi undersöker om det är möjligt att bebygga med bostäder. Spårområdet är mera komplicerat och kräver en lång process.

Johan Nilsson beskriver hur han vill att byggnaderna ska se ut.
– Ambitionen är att förslaget ska vara väl anpassat till Landskronas skala och ha volymer och material som känns igen i staden. Vi arbetar med sadeltak, tegel och ett volymspel som inte är främmande för den befintliga stadsplanen. Kajpromenaden hoppas kunna bli ett attraktivt gångstråk med offentliga och öppna platser för alla landskronabor och besökare som kopplar ihop området med hotellet och Nyhamn.

Inga problem med parkeringsplatserna
Marken utgörs idag i mångt och av parkeringsyta. Frågan är hur det problemet ska lösas.
– Parkeringsplatserna kommer enligt förslaget att flytta till en yta direkt söder om Ventrafiken, samtliga platser ersätts inom denna nya yta och får dessutom en smidig koppling in till Venterminalen som ligger kvar med samma upplägg. De boende kommer få underjordiska garage och löser sitt parkeringsbehov där, säger Johan Nilsson.

Med tanke på områdets placering, närheten till hamnen med farligt godstransporter, stora fartyg till varvet med mera. Vad säger säkerhetsbestämmelserna?
– Vi har dialog med många av företagen under utredningsarbetet. Riskutredning och en rad andra PM som är under framtagande och kommer förhoppningsvis vara klara under hösten/vintern, då kan vi utvärdera hur förslaget fungerar i förhållande till de befintliga förutsättningarna, allt behöver utredas grundligt. Landskrona hamn, som är de som ligger närmast har vi träffat ett par gånger under tiden och informerat och haft avstämningar med. En detaljplaneprocess är just att utreda, skaffa sig kunskap om helhetsbilden och se om det finns möjlighet för ny markanvändning, därav tar det lite tid innan alla utredningar är på plats och förutsättningarna kan klarläggas.

En kommentar till "Planer på bostäder på Skeppsbrokajen fortskrider"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | Varvets VD kritisk mot bostäder på Skeppsbrokajen

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser