Här är fler kommande byggprojekt

Ett fyrtiotal lägenheter kan komma att byggas i hörnet av Föreningsgatan/ Stora Norregatan.
Som vi kunde berätta i onsdags klubbades det rekordmånga bygglov vid stadsbyggnadsnämndens senaste möte. Vi har tittat närmre på några av dessa samt fått kommentarer på en del framtida byggprojekt och hur dessa kan komma att gestalta sig.

Det fortsätter att vara högtryck på bostadsmarknaden i Landskrona. Hällestadsgruppen ritar som bäst på hur den pampiga byggnaden i hörnet av Fabriksgatan/Eriksgatan invändigt ska utformas.

Alldeles intill där Svanholms Glas gamla butik funnits kommer ett trevåningshus att byggas.
– Det går under arbetsnamnet ”The Green House”, säger Niklas Sjödin, vd Hällestadsgruppen.
– Det är inte så stort utrymme så det lär bara bli en lägenhet per våning, säger han.

Mitt emot ”Svanholmshuset” har det länge funnits ett bombhål.
Här har vi en markoption med Stadstudio, vilka tidigare utvecklade Hamnoasen sidan om Hotel Öresund. Detta är i ett tidigt skede, säger Johan Nilsson.
Det är en liten udda fastighet som från Eriksgatan även går mot både S:t Göransgatan och Vagnmansgatan. Utmed Eriksgatan blir det ett flerbostadshus med åtta lägenheter sen blir det radhus mot Kvarntorget.
På sjukhuskvarteret är man i gång och redan är mer än 50 procent av bostäderna tecknade enligt stadsbyggnadschef Johan Nilsson.
–  Byggnationen kommer att påbörjas under året, säger han.
Det har nu gått 20 år sen det så kallade Kumlahuset revs.  För fem år sedan stod 12-våningshuset Västerpark klart och nu kommer marken mellan höghuset och Norra Infartsgatan att bebyggas. I tisdags beviljades den sista delen av de sammanlagt 32 bostäderna som HSB Landskrona ska bygga i form av gatuhus och radhus.
– Det går väldigt bra för HSBs försäljning, informerar Johan Nilsson.

Lorrytomten

Rakt över konditori Lorry ligger en parkeringsplats som nu också ska bebyggas med bostadsrätter.
Även detta projekt är ute till försäljning och som det ser ut kommer byggstarten att ske under 2022. Här gjorde staden ett medvetet fastighetsbyte.  Vilket innebär att det kommer att uppföras 29 hyresrätter i Norra Borstahusen, berättar Johan Nilsson.

ESSO-Lasses gamle mack

Den gamla macken vid Föreningsgatan där Svanholms Glas senast huserat ägs av stadsutvecklingsbolaget och här ska nu en ny detaljplan tas fram som möjliggör för nya bostäder.
Detta område är detaljplanerat för bensinändamål så det ska ändras nu. Eftersom det är ett planärende så det kommer ett ta ett par år innan det blir verklighet med bostäder här, säger Johan Nilsson och visar upp denna ideskiss som spelar lite med huset där Spiggens tidigare fanns på andra sidan gatan. Marken har idag graderats till MKM – mindre känslig mark.
– Mätningar får avgöra om den även klarar ytterligare en nivå, vilket krävs för bostäder. Samtidigt löser det sig per automatik då det ska finnas ett underjordiskt garage i huset.
Trekanten där idag förskolorna Jörgensgården och Lilla Dag & Natt finns är också i dagsläget ett planprojekt där det i framtiden kan komma att byggas bostäder där detta är ett tidigt förslag.

 Läs mer: Rekordmånga beslut om nya bostäder samt På husesyn på Albano 5

Till arkivet