Annons
Tisdagen den 7:e december
Dagens namn: Angela, Angelika

Inget generellt vinförbud i picknickkorgen

Stefan Olsson, kommunalråd (SD) ger sitt partis syn på de de allmänna lokala ordningsföreskrifterna.

Sverigedemokraternas har liksom flera andra partier i kommunfullmäktige inkommit med ett remissvar på de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Landskrona stad.

Annons
 

När SD nu föreslår förändringar och tillägg i ordningsföreskrifterna så gör partiet det på punkter som brukar vara aktuella när dessa förs på tal – nedskräpning, affischering, alkoholförtäring, hundar och rakter.

Den första punkten Sverigedemokraterna tar upp är nedskräpning på offentlig plats.
–  Då det är svårt att bötfälla för nedskräpning eller införa sanktionsavgifter, så är det viktigt att Landskrona stad på eget initiativ tar nedskräpningen på allvar. En informationskampanj från den ideella stiftelsen ”Håll Sverige rent” skulle vara ett bra inslag mot den allmänna nedskräpningen i staden. Likaså bör det utredas om det behövs fler papperskorgar på vissa områden i Landskrona stad, menar kommunalråd Stefan Olsson (SD).

Affischer, annonser eller liknande anslag får idag inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar, elskåp eller liknande som vetter mot en offentlig plats eller på träd inom offentlig plats. Flyttbara reklamskyltar, så kallade gatupratare, får inte utan tillstånd av polismyndigheten placeras på offentlig plats. Här har SD i sak inga invändningar utan man hänvisar till en aktuell motion där man vill ”Klä Landskrona stads elskåp med fotografier.”
–  Vi tror det är ett bra komplement till att minska olaglig affischering, säger Stefan Olsson.

Inget drickande på fel sida gatan
Idag är det förbjudet att dricka alkohol på allmän plats i centrala Landskrona. Gränsen dras av ett gatunät som i norr avgränsas av Carl XI:s väg På södrasidan är det big-no-no, på andra sidan mot Larvi till, är däremot okej att ta sig en öl. SD hänvisar till hur det ser ut i Malmö där är förbjudet att dricka alkohol om ”förtäringen föranleder olägenhet i fråga om ordning och nykterhet”.
– Det är en regel som, om den infördes i Landskrona, skulle ge polisen möjlighet att avgöra vilka som ska få dricka ute i parkerna. Det skulle då bli prioriterat att ingripa mot människor som stör och skapar otrygghet. Vi vill inte skapa eller behålla förbud som missgynnar en levande stadsmiljö och ger en icke tillåtande atmosfär. Detta strider mot vår vision om att trygghet och trivsel skapas av levande stadsmiljöer med mycket liv och rörelse. Grönområdena och stränderna i vår stad erbjuder allmänheten rika möjligheter till rekreation och avkoppling. Många använder dem för att under trivsamma former umgås med släkt och vänner. Är det rimligt att förbjuda invånarna att dricka öl eller vin när man har picknick?, undrar Stefan Olsson som vill se en översyn av det lokala alkoholförbudet.

Landskronas 3800 hundar engagerar
Hundarna får idag inte vistas på kommunens förskolegårdar, skolgårdar,  lekplatser och idrottsanläggningar. Sommartid får de inte heller följa med till stadens allmänna badplatser. Det som tidigare luftats, rent av i fullmäktige, är huruvida de fyrbenta vännerna ska få följa med husse eller matte på kyrkogårdarna.
  – Jag anser inte att hundägarna är mogna nog för ett sådant beslut idag, sade ”vice borgmästare” Daniel Petersson (SD) från talarstolen 2016. Två år senare, inför valet var dock samtliga politiska företrädare ense om att kopplade hundar skulle få följa med in på kyrkogården.
Inget har dock hänt i frågan. Än.
– Begravningsplatser är Svenska kyrkans mark och då bör rimligtvis Svenska kyrkan själv få bestämma om man ska tillåta hundar i koppel på stadens kyrkogårdar, menar Stefan Olsson idag.
– När det gäller koppeltvång för hundar bör Landskrona stad se över koppeltvånget då de områden där koppeltvång i dag gäller inte anses tillräckligt i många avseenden. Vidare anser vi att föroreningar efter hundar ska plockas upp överallt, inte bara inom ett begränsat område.

Fyrverkeri OK en timme på nyår
När det rör sig om fyrverkeri så överensstämmer SD:s förslag med Miljöpartiet. De båda partierna menar att det ska vara okej att på nyårsafton från klockan 23:30 fram till klockan 00:30 hantera dessa pyrotekniska varor.
– Vi kan i Landskrona inte förbjuda fyrverkerier. Det är statens uppgift. Sen kan man undra vari skillnaden ligger om en privatperson eller kommunen står för fyrverkerierna. Det är lika illa för djur och människor som lider av det. Bättre då med en typ av en lasershow, anser Stefan Olsson.

Tiggeriförbud
Avslutningsvis när det gäller insamling av pengar vill SD att det ska krävas tillstånd  från Polismyndighetens för insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. Passiv insamling av pengar, tiggeri, får ej ske på områden som ritas in på en karta.

Så här tycker de andra partierna

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser