Annons

Gör Landskrona skräpfritt

Nedskräpning är ett växande problem och nedskräpning föder mer nedskräpning och bidrar i förlängningen till minskad trivsel och ökad otrygghet i människors närområde. Nu vill Moderaterna i Landskrona att kommunen ska kunna ta ut sanktionsavgifter för ringa nedskräpning, vilket är bland annat cigarettfimpar, snus, och tuggummi. 

Just nu är de kommunala ordningsföreskrifterna ute på remiss till stadens olika förvaltningar. Även de politiska partierna har möjlighet att svara på remissen. Något Moderaterna tagit fasta på och partiet föreslår en del förändringar.

Annons
 

De lokala ordningsföreskrifterna som inte reviderats på tio år är nu uppe för en översyn. Moderaterna för bland annat fram att det man ska kunna bli bötfälld för nedskräpning och det ska vara tillåtet att ha med sig sin hund i koppel på kyrkogårdar.
– Nedskräpning är ett ofog och vi vill ge ordningsvakter möjligheter att dela ut böter till den slänger sin fimp, sitt snus eller sitt tuggummi på trottoaren eller i rabatten istället för där de hör hemma, säger Torbjörn Brorsson, kommunalråd för Moderaterna i Landskrona.

Nedskräpning är enligt kommunalrådet ett växande problem. 
– 9 av 10 anser att mindre nedskräpning som att slänga fimpar på marken borde vara straffbart. Nedskräpning föder mer nedskräpning och bidrar i förlängningen till minskad trivsel och ökad otrygghet i människors närområde, menar Torbjörn Brorsson och förklarar att det som avses i Moderaternas förslag är det som benämns för ringa nedskräpning. Förra året stod småskräpet i form av cigaretter och snus för nästan 80 procent av all nedskräpning i stadsmiljön.

– Det mindre skräpet är ett betydligt större problem än vad vi förstår och detta skräp hamnar ofta i dagvattenbrunnar och rinner vidare ut i havet. Cigaretterna innehåller farliga ämnen som sprids i naturen och innehåller plast som det tar mycket lång att bryta ned,  säger Torbjörn Brorsson.

För att minska mängden småskräp vill Moderaterna att ringa nedskräpning ska leda till en sanktionsavgift, det vill säga en form av böter för den som skräpar ned. I riksdagen driver Moderaterna frågan om att en införa en så kallad sanktionsväxling för nedskräpningsförseelse och ringa nedskräpningsförseelse. Det är på samma sätt som när kommunerna fick ansvar för att bötfälla för parkeringsförseelser.
– Övriga partier kommer att lämna in sina remissvar på måndag om en vecka. Det är flera partier som vill att man utreder frågan och det hade varit intressant om vi kunde gå före. Sen är det ju alltid svårt med hur man ska kontrollera det. Men att samhället säger ifrån är också en tydlig markering, säger Torbjörn Brorsson utan ha funderat mer på vad böteslappen för en fimp skulle betinga.

Hanteringen av fyrverkerier kring nyår är en fråga som återkommande aktualiseras och detta är något som politiken nu har chans att agera kring. Här vill moderaterna se en ändring i lokala förordningen.
”Användning av pyrotekniska varor är ej tillåtet om inte tillstånd från polisen kan uppvisas”, skriver man i sitt remissvar.

Här vill man också överlåta åt kyrkorna att själv få bestämma om man ska tillåta hundar i koppel på våra kyrkogårdar.
– Det är många som vill besöka våra kyrkogårdar när man är på promenad med sin fyrfota vän, och för oss är det självklart att hunden inte ska behövas bindas vid grinden till kyrkogården eller stanna i bilen, säger Torbjörn Brorsson.
– Det ger också möjlighet för fler personer att röra sig på våra kyrkogårdar, vilket skapar en ökad trygghet.

I remissvaret för partiet också fram att det bör införas ett nationellt tiggeriförbud.
– I väntan på ett sådant vill vi att man ser över frågan i Landskrona och uppdrar åt staden att se över  vilka möjligheter vi har för att få kontroll över eventuellt tiggeri, avslutar Torbjörn Brorsson.

En kommentar till "Gör Landskrona skräpfritt"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | Inget generellt vinförbud i picknickkorgen

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser