Annons

Fortsatt hög smittspridning i Landskrona

Landskrona är för närvarande en av de kommuner i landet med störst smittspridning. Vecka 49 rapporterades totalt 300 fall (652 fall/100 000 invånare), vecka 50 har antalet ökat till 412 fall (893 fall/100 000 invånare). Enligt Folkhälsomyndigheten gör det Landskrona till den femte hårdaste drabbade kommunen i landet.

Annons
 

Smittan har nått in på Föreningsgatans äldreboende
I likhet med de senaste veckorna är läget fortsatt ansträngt inom Omsorgsförvaltningen. Läget förändras dagligen. I mitten av veckan fanns det 33 medarbetare och 38 patienter/brukare med konstaterad pågående smitta. Fortfarande finns de flesta inom hemvården men tyvärr har smittan även letat sig in på ett särskilt boende, Föreningsgatans äldreboende. Chefer och medarbetare gör sitt yttersta för att minska spridningen genom att följa och tillämpa alla de rutiner som införts. Bedömningen är att antalet fall sannolikt kommer att bli fler sett till att den allmänna smittspridningen ökar.

Smittspårningsarbetet är fortsatt mycket tidskrävande och förvaltningen får därför hjälp av sjuksköterska och koordinator från utbildningsförvaltningen. Rekrytering av vårdpersonal pågår för att klara utmaningen framöver.

Så kallade snabbtester har nyligen börjat användas inom sjukvården. Ett snabbtest ger svar inom 15 minuter och är ett viktigt komplement till PCR-tester. Det är Region Skåne som äger och fördelar snabbtesterna och omsorgsförvaltningen inväntar för närvarande svar på när kommunen kan komma att ta del av snabbtesterna. Så snart testerna finns tillgängliga ska de användas både mot patienter/brukare och personal.

Utbildningsförvaltningen
Smittspridningen ligger stabilt och förvaltningen kan inte se att antalet fall har ökat under den gångna veckan jämfört med föregående vecka, varken bland medarbetare eller elever. Inom förskolan har personalfrånvaron dock fortsatt att öka och närmar sig 25 procent på vissa enheter. Tack vare att många vårdnadshavare till ”15-timmarsbarn” väljer att hålla sina barn hemma klarar förskolan att hålla igång verksamheten. Nästan 40 procent av dessa barn är hemma.

Restaurangerna följer riktlinjerna
Övriga förvaltningar och bolag rapporterar i likhet med föregående vecka att de har en eller flera medarbetare som är hemma på grund av covid-19 eller i karantän på grund av hushållssmitta. Sjukfrånvaron ligger på ungefär samma nivå som senaste veckan. Samhällsviktiga verksamheter som socialtjänst, räddningstjänst, NSVA och Landskrona Energi bedömer i nuläget att de kommer att kunna bedriva normal verksamhet under jul- och nyårshelgen.

Miljöförvaltningen har genomfört tillsyn på tolv serveringsställen förra veckan. Generellt ser det bra ut och stadens serveringsställen följer de regler och riktlinjer som finns.

Coronabänkar 
För att fler ska kunna umgås utomhus under julledigheten på ett säkert sätt har teknik- och fritidsförvaltningen satt ut över 30 bänkar som kompletterar befintliga. Se annan artikel. 

Övrigt
Lagernivån på skyddsutrustning är fortsatt stabil och beräknas räcka upp till nästan sex månader även vid hög åtgång.

Läget i Skåne
Smittspridningen i Skåne fortsätter att öka. Förra veckan låg antalet nyupptäckta fall per dag på cirka 1200. Under den gångna veckan har siffran ökat ytterligare till cirka 1 338 fall per dag. Den 17 december vårdades 384 personer på vårdavdelning och 38 på intensivvårdsavdelning i Skåne vilket sammanlagt är 122 fall fler jämfört med föregående vecka. 

En kommentar till "Fortsatt hög smittspridning i Landskrona"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | Landskrona stad följer regeringens beslut och stänger fler verksamheter

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser