Annons

Höjda kommunalskatter senaste åren – Landskrona följer rikstrenden

I dag publicerar SCB statistik över 2021 års kommunalskatter runt om i landet. I snitt minskar skatten något, men på fem års sikt har hälften av alla kommuner fått högre skatter. Även Landskrona har höjt skatten under denna period men detta enkom för att regionen höjde skatten med 49 öre till år 2019.

Annons
 

Kommunernas skattesatser för år 2021 är nu satta. Elva kommuner sänker och nio höjer. Samtliga regioner låter skattesatsen stå orörd.
– Det innebär att den totala kommunala skattesatsen i landet minskar i genomsnitt nästa år och uppgår till 32,27 procent, säger Marie Glanzelius, statistiker på SCB.

Men på längre sikt ser vi motsatt utveckling. På fem år har 146 av 290 kommuner höjt sin kommunalskatt. 15 kommuner har haft en ökning på över en procentenhet sedan 2016.

– Landskrona är en av kommunerna som höjt sina skatter de senaste åren. Här har kommunalskatten ökat från 30,93 till 31,42 procent på fem år. Men jämfört med 2020 är skatten oförändrad, skriver SCB i ett pressmeddelande.
Landskronas politiker har däremot inte höjt skatten sedan 1982.
– Vad jag kommer fram till så höjdes skatten 1982. Övriga skatteökningar från kommunen har med skatteväxling med region och göra, säger  Jonas Lundqvist finanscontroller vid Landskrona stad.

Kommunalskatt är i Sverige en skatt som tas ut av kommuner och regioner.  1982 låg den skattesats som kommunen beslutade över på 16.80 och landstinget tog då ut 12 kronor så att den sammanlagda kommunalskatten 1982 låg på 28.80 kronor. 1985 höjdes landstingsskatten med en krona. 1991 sänktes kommunen rent av skatten med 30 öre och året därpå skedde en skatteväxling med landstinget när den så kallade Ädelreformen infördes. Det innebar att skatten till kommunen blev högre medan landstinget/regionen sänktes. En del andra skatteväxlingar har skett sedan dess, bland annat kring gymnasieskolan 1999 , då hamnade kommunens del av kommunalskatten på 20,24 kronor och har legat där sedan dess.

Följande bild visar utvecklingen kommun för kommun de gångna fem åren. I Skåne län har skatterna höjts i samtliga kommuner under perioden. Störst har ökningen varit i Höör (+1,31 procentenheter).

I ett riksperspektiv har Landskrona en relativt låg skattesats. Rikssnittet ligger på 32,27 procent.
Allra högst skattesats i hela landet har Dorotea kommun (35,15 procent). Det är femte året i rad som kommunen ligger högst.

Ibland är skillnaderna stora bara man tar ett kliv över en kommungräns. Mellan Landskrona och grannkommunen Kävlinge skiljer det 1,73 procentenheter. På en medelinkomst (31 700 kronor) motsvarar det cirka 548 kronor.

Stora skillnader runt om i landet
Hur hög kommunalskatten ska vara bestämmer kommunerna själva. Det skiljer över sex procentenheter mellan den högsta och lägsta skattesatsen i landet.

Norrländska kommuner har de högsta kommunala skattesatserna. Men ser man till utvecklingen över tid är det Östergötland, Halland och Jönköpings län som höjt sina skatter mest de senaste fem åren. De kommuner som sänkt sina skatter de senaste åren återfinns nästan alla i Stockholmsområdet.

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser