Annons

Ingen ångspruta på biblioteket

“Göte Hilding och Björn Lind kommer att få som de vill. Den 127 år gamla ångsprutan kommer att räddas och visas upp.”, så tvärsäkert skrev vi den 2 juni efter att kulturchef Christian Dahl sagt att så skulle bli fallet. Idag är tongångarna något mer försiktiga om än möjligheten kvarstår.

Tidigt i somras skrev vi om de två eldsjälarna, om uttrycket tillåts i sammanhanget, Göte Hilding och Björn Lind, som ville rädda den gamla och unika ångsprutan som idag finns i ett skjul på Räddningstjänsten i Landskrona.

Annons
 

För nära nog exakt 100 år sedan togs den gamla ångsprutan ur drift. Sedan dessa har den förvarats i olika kommunala förråd dold för allmänhetens ögon. Detta är något som de båda förre detta brandmännen Göte Hilding och Björn Lind vill ändra på och föreslog att klenoden skulle få ett nytt hem i bibliotekets lokaler.
– Det är här i den tidigare brandstationens lokaler den hör hemma. Det är fantastiskt att allt är intakt. Rent av alla verktyg i lådan finns kvar och är i utmärkt skick. Det enda som behövs göras är att putsa upp mässingen, säger Björn Lind.  

Kulturchef Christian Dahl utlovade i början av juni snabba puckar och att eventuella problem var till för att lösas. Idag är tongångarna mindre optimistiska.
– Ångsprutan är väl värd att bevara, dock kommer vi inte vidare i Stadsbibliotekets lokaler. Jag kan sammankalla ett nytt möte för att se över möjligheterna till alternativa placeringar, skriver Christian Dahl idag till initiativtagarna.

 När Landskrona Direkt häromveckan frågade hur det gick med placeringen av ångsprutan var svaret snarlikt.
– Frågan utreds fortsatt. Ingen lösning ännu, var det kortfattade svaret från Christian Dahl.

Björn Lind har svårt att dölja sin besvikelse.
– För ett par månader sedan var detta en klenod som skulle locka många besökare. Jag hade gärna velat ha en förklaring till varför det nu plötsligt inte går att placera ångsprutan direkt till vänster om entrén till biblioteket. Det är ett utmärkt utrymme, anser Björn Lind.

Läs mer:

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser