Annons

Vad är det som flyter i lustbåtshamnen?

Så här såg det ut i lustbåtshamnen i lördags.

De som passerade Lustbåtshamnen den gångna helgen fick en inte alltför vacker syn då de blickade mot båtarna i hamnen. All sköns mög flöt som ett täcke på vattenytan och ett par flanörer spekulerade i om danskarna trots allt släppt ut sitt så kallade ”spillevand”, det vill säga avloppsvatten från bland annat toaletter, i Öresund.

Annons
 

Nu kan Landskrona Direkt lugna läsarna. Det var något helt annat som flöt i den aktuella småbåtshamnen. Anna Classon, stadens tillväxt- och kommunikationschef, förklarar.
– Rainer Weich på Miljöförvaltningen har tidigare uttalat sig om dessa. Det rör sig om trådformiga brunalger. Det är typiskt att dessa massförökar sig på våren för att senare dö ut när det blir för varmt i vattnet. Orsaken ligger i höga halter av näringsämnen i våra kustvatten som gynnar dessa trådformiga alger, säger Anna Classon och blåser därmed faran över.
– Algerna är inte giftiga och utgör inga hälsorisker. Att de samlas i hamnbassängen beror på vind och strömmar.

Noterbart är att brunalgerna försvann i början av veckan.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser