16-våningshus vid lasarettet på tapeten igen

Åter förs tankarna på ett 16-våningshus med 42 bostadsrättslägenheter på tal. Därtill kommer åtta radhus samt upprustning av Överläkarvillan samt tvåvåningsfastigheten ut med Kvarngatan.
Åter förs tankarna på tal om ett 16-våningshus med 42 bostadsrättslägenheter på tal på sjukhusområdet. Därtill kommer åtta radhus samt upprustning av Överläkarvillan samt rivning av den befintliga tvåvåningsfastigheten ut med S:t Olovsgatan.

Åstorpsbaserade 3Hus planerar för 42 lägenheter i ett 16-våningshus och åtta radhus i på sjukhusområdet i Landskrona.

Fastighetsbolaget 3Hus köper bolaget Kronan 2 av Landskrona stadsutveckling AB. Affären omfattar delar av Sjukhuskvarteret, där 3Hus planerar att bygga ett 16-våningshus, flera radhus och även lägenheter i den så kallade Överläkarvillan. År 2015 köpte Landskrona stadsutveckling AB fastigheter i Sjukhuskvarteret och påbörjade en planering för framtida byggprojekt. 2018 vann detaljplanen för kvarteret laga kraft. Planförslaget omfattar ett 60-tal bostäder fördelat på 8 radhus, cirka 42 lägenheter i ett 16-våningshus och renovering av den före detta Överläkarvillan, med fyra lägenheter. Överläkarvillan som byggdes 1909 är ritad av dåvarande stadsarkitekt Fredrik Sundbärg.

– Vi ser stor potential i området som ligger nära Landskrona station och stadskärnan. Vi tror att det finns ett stort intresse på marknaden för det här projektet och är glada över att få chansen att bygga i Landskrona, säger Joakim Lindahl, projekt- och fastighetsutvecklare på 3Hus.

Landskrona stadsutveckling AB ser affären som en möjlighet att lyfta ett område som tidigare varit eftersatt.
– Här finns alla möjligheter att skapa nya attraktiva bostäder på centralt läge i Landskrona och lyfta fram den vackra Överläkarvillan som är belägen vid en av entréerna till området, säger Lars Bengtsson, vd för Landskrona stadsutveckling AB.

En övergripande ambition med försäljningen är att öka utbudet av bostads- och äganderätter i stadskärnan för att skapa balans mellan olika upplåtelseformer. Området domineras i dag av hyresrätter.

Om Landskrona stadsutveckling AB
Landskrona Stadsutveckling AB bildades i början av 2013 och ägs i dag av Landskrona stad och sju större privata fastighetsägare. Landskrona stad äger cirka 94 procent av bolaget. Syftet med bolaget är att genom fastighetsutveckling göra Landskrona till en attraktiv stad att verka, bo och leva i.

Överläkarvillan från 1909 kommer att rustas upp och högst troligt innehålla fyra lägenheter om 80 kvm vardera, skrev vi 2016 då det eventuellt även kunde bli fråga om att en förskola etablerade sig i huset.
Redan till hösten 2017 kan om allt går som på räls de första spadtaget tas till det planerade 16-våningshuset på Sjukhuskvarteret. Illustration: Jais arkitekter.
Redan till hösten 2017 fanns det förhoppningar om att det första spadtaget skulle tas till det planerade 16-våningshuset på Sjukhuskvarteret. 
Illustration: Jais arkitekter.
Om ett par år kan sjukhuskvarteret komma att se helt annorlunda ut med blanda annat ett höghus och flera radhus på området. Det skrev vi 2018 och den bildtexten kan vi låta stå kvar.

Till arkivet