Annons

Viktigare än någonsin att fira handhygienens dag

Internationella handhygiendagen är alltid den 5 maj och är instiftad av WHO.

I dag firas Handhygienens dag. Att hålla händerna rena är ett av de effektivaste sätten att förhindra smitta i vården – oavsett om det pågår en pandemi eller inte.

Annons
 

I Region Skåne finns det 20 hygiensjuksköterskor och sex läkare som arbetar med att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning.
– För oss är egentligen alla dagar Handhygienens dag då vi är en expertfunktion till sjukvården i regionen och till Skånes 33 kommuner. Vårt uppdrag är att förebygga vårdrelaterade infektioner och minska smittspridning i vården, säger Christin Tornvall, enhetschef på Vårdhygien Skåne.

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, drabbas årligen cirka 57 000 svenskar av en vårdrelaterad infektion – många av dessa är relaterade till bristande handhygien.
– Förutom att det kostar miljarder i förlängda vårdtider kan konsekvenserna för den patient som drabbas vara förödande och en tredjedel av de vårdrelaterade infektionerna bedöms vara undvikbara, säger Marie Avinder, hygiensjuksköterska i nordvästra Skåne.

Världshälsoorganisationen (WHO) deklarerade 2009 att det skulle bli en återkommande dag för att främja handhygien i vården. Man bestämde datumet för dagen utifrån handens fem fingrar – den 5/5.
Med tanke på rådande pandemi sprids Handhygienens dag och uppmaningen om att tvätta händerna framför allt via sociala medier i år.

Arbetar ni annorlunda med handhygienfrågor under pandemin?
– Nej, inte alls. Vårt fokus är alltid god handhygien som tillsammans med basala hygienrutiner är grunden för att förhindra smitta i vården. Handskar behövs när det finns en risk att komma i kontakt med kroppsvätskor, inte annars. En nytvättad hand räcker långt, säger Marie Avinder.

Aktuella siffror om Covid-19 i Skåne
I dagsläget provtas endast personer som behöver läggas in på sjukhus samt boende på äldreboenden. Region Skåne har även påbörjat provtagning av personal, detta sker än så länge i begränsad omfattning men den utökade provtagningen kommer framöver avspeglas i statistiken med fler konstaterade positiva provsvar per dag än under tidigare veckor.

Totalt antal konstaterade fall i Skåne: 907
Totalt antal provtagna i Skåne: 7 941
Antal covid-patienter som vårdas på sjukhus i Skåne idag: 71, varav 19 i intensivvård
Totalt antal covid-positiva som avlidit: 78

Fler siffror om covid-19 finns på Lägesbild covid-19 i Skåne

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser