Annons

Kolonister erbjuds pengar eller nya kolonilotter

Kolonierna i den norra delen av Kopparhögarnas koloniområde kommer att rivas. Frågan är hur många det rör sig om.

Den utredning av arsenikhalter i Kopparhögarnas koloniområde som stadsbyggnadsförvaltningen beställt är nu klar. I en åtgärdsplan föreslår förvaltningen att 51 alternativt 69 kolonister kommer att få lämna sina lotter. Dessa ska erbjudas nya lotter alternativt pengar. Om miljönämnden gillar förslaget så kommer kolonisterna att vara borta från sina nuvarande lotter den 13 mars 2024.

Annons
 

Mark- och exploateringschef Marie-Louise Svensson berättar om resultatet av utredningen.
– Det rör sig om kolonilotter som ligger i den norra delen av området. Hur många som är aktuella för flytt är upp till miljönämnden att besluta om, säger Marie-Louise Svensson och förklarar.
– Vi har lämnat två förslag. Tycker miljönämnden att det är ok med 25 gram arsenik per kilo torrsubstans så rör det sig om 51 lotter. Lägger de gränsen på 20 gram per kilo så berörs 69 kolonier.

Stadsbyggnadsförvaltningen har även tagit fram tre förslag på ersättning till de som måste flytta.
– Det finns 27 lediga kolonilotter i området och dessa kommer att erbjudas. Vill fler ha kolonilotter så får vi se på det då. Ett annat alternativ är att koloniägaren får 50 000 kronor. Hen får då lämna kolonilotten som den är. Skulle koloniägaren dock transportera bort stuga och lämnar tomten helt tom, dock utan att gräva, så får hen 75 000 kronor. Ersättning kan de få som har undertecknade arrendeavtal. Men jag vill poängtera att allt detta är ett förslag som nu ska ha sin gång i de politiska nämnderna.

På torsdagen informerades de 69 koloniägarna som kan bli aktuella för flytt.
– Vi träffade dom på Hotel Öresund och berättade om åtgärdsplanen. Det är klart att det var en del upprörda känslor, något vi har full förståelsen för, men vi har även fått mejl från koloniägare som tackade för ett bra möte, säger Mark- och exploateringschefen.

Förslaget innebär också att det kommer att sås gräs på de områden som kommer att tömmas på kolonilotter.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser