MEX-chefen: Det är lägenhetsarrende som gäller

Kopparhögarnas koloniområde grundades 1962 och är med sina 530 kolonilotter Landskronas största i sitt slag. Nu varnar Landskrona stad kolonisterna för att äta av odlade frukter och grönsaker då man funnit arsenik och bly i marken på området. Foto: Google Maps.
Kopparhögarnas koloniområde grundades 1962 och är med sina 530 kolonilotter Landskronas största i sitt slag. Staden hävdar nu att arrendet som kolonisterna har räknas som lägenhetsarrende.  Detta med motiveringen att det inte uppfyller förutsättningarna för att vara jordbruksarrende, bostadsarrende eller anläggningsarrende.
Foto: Google Maps.

Marie-Louise Svensson är mark-och exploateringschef i Landskrona och har god insikt i tillgänglig kommunal mark och var det kan tänkas att byggas i framtiden. Hon är också involverad i den kontraktsskrivning som nu pågår med kolonisterna på Kopparhögarna. Vi kontaktade henne för att höra hur hon ser på koloniarrendena.
– I det beslut som arrendenämnden tog i våras gjordes bedömningen att det inte är bostadsarrende. Eftersom det per definition inte är jordbruksarrende eller anläggningsarrende återstår endast arrendeformen lägenhetsarrende. Så vår uppfattning är att det är ett lägenhetsarrende.

Frågan är då om det nu är samma arrendeavtal oavsett koloniområde i staden.
– Vi arbetar med att uppdatera avtalen allteftersom de löper ut. I arrendeavtalet för Larvi – det var i det området som arrendeavtalen senast uppdaterades – och i avtalet som skickats ut till Kopparhögarna finns inga stora skillnader. Dock har varje område speciella förutsättningar som måste regleras separat som exempelvis föroreningssituationen i Kopparhögarna, svarar Marie-Louise Svensson.

Just fjolårets ”giftlarm” sprider fortsatt oro i Kopparhögarna. En andra provtagning är gjord och en pågående utredning ska visa om det fortfarande är lämpligt att ha kolonier på Kopparhögarna.
– Att det finns föroreningar konstaterades under förra våren/sommaren. Detta är förstås mycket olyckligt och staden kommer nu att hantera det efter miljönämndens beslut, säger hon och förnekar likt politikerna att det skulle finnas någon ”dold agenda”.
 Det är mycket olyckligt att det förekommer konspirationsteorier om att marken ska användas till något annat. Stadens styrdokument är den fördjupade översiktsplanen och den säger koloniområde även i framtiden förutom att den redovisar ett vägreservat i områdets västra del. Här finns definitivt inte en hund begraven.  Vi har en målsättning att presentera utredningen och åtgärdsplanen senast den sista september i år, säger Marie-Louise Svensson.

– Vid vårt senaste möte med styrelsen i koloniföreningen den 28 juni så var vi överens om att avtalen bör skickas innan den 30 september och det är samma tidplan som gäller för redovisning av provtagningen, säger Marie-Louise Svensson som  nu bjudit in kolonisterna för personliga möten.
– Vi kommer att ha ”drop in” under två eftermiddagar den 28.e och 29.e augusti och då har man möjlighet att ställa frågor om avtalet och även lämna in detsamma. Förhoppningsvis kan vi då också informera om utfallet i provtagningarna.

Vad sker med de som inte skriver under i tid?
– Samtliga som inte har skrivit under är avtalslösa och vi vill att kolonisterna ska ha en rättighet till sin lott och därför vill vi att de skriver under.

Har kolonisterna på Kopparhögarna fått några garantier för att de inte ska bli lidande i denna soppa? Exempelvis kompenseras med ny kolonimark, ekonomisk flytthjälp, inlösen, etc.
– Inga garantier är utlovade utan hantering kommer att anpassas efter att bedömning av föroreningssituationen klarlagts.

Vet ni om någon kolonist insjuknat på grund av gifterna?
– Vi har inte fått någon information om att någon insjuknat.

Läs mer:

Till arkivet