Annons

Sök extra medel för att anordna gratis jullovsaktivitet

... där även Jonny Karlsson passade på att bjuda upp till en dans.

Jonny Karlsson och kompani på Cityidrott brukar vara flitiga arrangörer av diverse lovaktiviteter. Nu efterlyser Landskrona stad även andra arrangörer.

Landskrona har i år rekvirerat 1,7 miljoner kronor för lovaktiviteter från Socialstyrelsen. Landskrona stads skolor och verksamheter, föreningar, organisationer, privatpersoner, studieförbund med flera har därför stora möjligheter att bidra till ett mer aktivt lov för barn och unga.

Annons
 

Årets sista lov, jullovet står på tur och nu vill Landskrona Stad ha in idéer på aktiviteter.
– Planera en eller flera lovaktiviteter och gör sedan en intresseanmälan för extra lovmedel till fritids- och kulturförvaltningen. I ansökan kan utgifter för personalkostnader, material, lokalhyra, marknadsföring med mera inkluderas, säger Sebastian Sanchez Riveros vid fritids- och kulturförvaltningen.

Lovaktiviteterna ska vara ett komplement utöver ordinarie verksamhet. Aktiviteten ska uppfylla nedan kriterier för att få genomföras:

  • möjliggöra möten över sociala gränser
  • vara kostnadsfri för barn och unga i åldrarna 6-15 år
  • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrunder
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande (ingen behovsprövning ska göras av barn som deltar i aktiviteterna).

Att kunna söka extra medel för lovaktiviteter (sportlov, påsklov, höstlov och jullov) samt sommarlovet kommer att fortsätta 2019 och 2020.

– Var kreativa, tänk utanför boxen, samverka med andra aktörer. Sista ansökningsdag är söndagen den 11 november, avslutar Sebastian Sanchez Riveros.

Information om stödet och ansökningsformulär hittas på landskrona.se/lovaktivitetsstod

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser