Annons
Onsdagen den 19:e januari
3.8°C 4.3m/s
Dagens namn: Henrik

Landskrona ökar mest i resande

Resandet med stadsbussarna i Landskrona har ökat med 10 procent i år.

I Skånetrafikens senaste månadsrapport kan man utläsa att bolaget håller sin budget och att resorna ökar igen och mest ökar kollektivtrafiken i Landskrona.

Annons
 

För september redovisar Skånetrafiken att prognosen av det ekonomiska resultatet för 2017 väntas uppnå nollresultat. Dessutom ökar resorna igen – med 1,6 procent fler resor än rekordåret 2016.

Månadsrapporten ger vid hand  en mycket god utveckling av kollektivtrafiken i Landskrona. Resandet ökar, punktligheten är god, Landskronaborna uppskattar kollektivtrafiken och anslutningar mellan buss och tåg fungerar bra.
– Under året har resandet i Landskrona ökat med knappt tio procent. Det är mycket glädjande, säger Marie-Louise Åhlén, affärschef för affärsområde buss norra.

Att Skånetrafiken nu kan hålla budget beror till stor del på en ökad turtätheten över Öresundsbron och resandeutvecklingen och biljettintäkterna ökar igen.
– Månadsprognosen visar att de åtgärder vi har gjort för att nå en budget i balans har gett resultat. Vi har kunnat ställa om till tätare trafik över Öresundsbron och slagit rekord i antalet resande. Det är ett resultat av höga målsättningar och personalens ansträngningar, som varje dag jobbar för de skånska resenärerna. Nu vill vi fortsätta att öka resandet och investera i kollektivtrafiken i Skåne, säger Stefan Svalö (S) regionråd och ordförande kollektivtrafiknämnden.

Skåne har ett stort utbud av kollektivtrafik. Totalt har 123 miljoner resor gjorts med Skånetrafiken i år. Det innebär mer än 450 000 resor om dagen och totalt 1,6 procent fler resor än rekordåret 2016. Redan i december nästa år  kommer Skånetrafikens alla bussar och tåg vara fossilbränslefria. Dagens bussar i Landskrona drivs antingen av biogas eller elektricitet och kommunstyrelsen har tidigare i höst beslutat att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att teckna ett genomförandeavtal mellan staden och Skånetrafiken, med syfte att Landskronas stadsbusstrafik och busstrafiken på Ven ska drivas med elbussar redan under 2018.

– Även om vi kortsiktigt tvingats prioritera om i vissa investeringar är jag så glad över att vi står stabila i våra långsiktiga satsningar för en hållbar skånsk kollektivtrafik. Det gäller till exempel elbussar i Malmö, Helsingborg och Lund, upprustade Öresundståg och på sikt nya dubbeldäckartåg så att våra resenärer kan resa mera behovsanpassat, säger Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken.

Skånetrafiken är den förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Omsättningen ligger på cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon.

Läs mer: Elbussar kan vara verklighet 2018

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser