Elbussar kan vara verklighet 2018

Från och med nu är det den bakre dörren som gäller för på- och avstigning.
Dagens bussar i Landskrona drivs antingen av biogas eller elektricitet, som bussen på bilden. Nu vill kommunen satsa helt på elbussar.

Sedan trådbussarna i Landskrona togs i bruk för ganska exakt 14 år sedan har staden varit mån om att ha en miljövänlig lokal kollektivtrafik. Förutom trådbussarna är biogas drivmedlet som gäller idag. Men redan nästa år kan stadens samtliga bussar vara helt eldrivna.  

En enig kommunstyrelse beslutade på torsdagen att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att teckna ett genomförandeavtal mellan staden och Skånetrafiken, med syfte att Landskronas stadsbusstrafik och busstrafiken på Ven ska helelektrifieras med start 2018.
– Eldrivna bussar ger bättre miljöfördelar än dagens gasdrivna fordon. Det är därför helt i linje med utvecklingen av drivmedel att arbeta för en elektrifiering av hela stadsbusstrafiken. Dessutom är det dags att byta ut många bussar och då passar det bra att genomföra detta nu, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L).
– Jag tror faktiskt vi är den enda staden i landet som kommer att köra samtliga lokala bussar på ren el.

I och med ett statsmiljöbidrag som staden har sökt och fått beviljat med 27 miljoner kronor så kan större delen av de investeringar som krävs göras inom befintlig budget. Det saknas dock cirka två miljoner kronor för laddinfrastrukturen och som inte ryms inom den befintliga budgeten. Därför föreslår stadsledningskontoret att detta hänskjuts till budgetberedningen för beaktande i kompletteringsbudgeten.

Någon politisk strid var det inte tal om när ärendet togs upp. Tvärtom.
– Det här ligger helt i linje med vår politik. Detta är ett steg mot socialdemokraternas mål att göra Landskrona till Sveriges miljösmartaste stad, säger kommunalråd Jonas Esbjörnsson (S).

Till arkivet