Landskronas kulturarv digitaliseras

Rådhustorget med torghandel från kärror. En bild tagen av Emil Ragnar Borg Mesch runt år 1900. Grunden till bildarkivet på Landskrona museum är 166 fotografier av just fotografen Emil Ragnar Borg Mesch. De deponerades på museet 1910, samma år som verksamheten startade. Borg Mesch fick i uppdrag av stadens borgmästare att dokumentera allt väsentligt i Landskrona kring år 1900. Han hade sin fotostudio i Landskrona under 1800-talets sista år innan han flyttade vidare för att etablera sig i den då snabbt växande staden Kiruna.

Landskrona stad och Regis har träffat avtal om samarbete kring digitalisering av kulturarvet. Avtalet är för stadens del ett led i etableringen av Landskrona Foto som begrepp i fotovärlden.

Regis uppdrag blir att ta hand om och tillgängliggöra kulturavet i form av foto, rörlig bild och ljudupptagningar. Regis kommer att husera i Tyghuset mitt i Landskrona där ett foto- (historiskt) center ska etableras.
– I första hand kommer uppdraget bli att ta hand om Landskrona stads egen bildsamling om cirka 850 000 negativ och bilder. Men tanken är även att Regis i Landskrona ska bli en regional resurs för grannkommunerna. Åtminstone en annan kommun i nordvästra Skåne har sagt sig vilja vara med och fler är sannolikt på väg in, säger fritids- och kulturchef Kjell Thoresson.

Regis kommer att anställa mellan fem och sju personer som har någon form av nedsatt arbetsförmåga som gör att man har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Dessa personer behöver ha ett intresse för datorarbete, foto och kulturhistoria resten lär man sig på Regis.
– Att få möjlighet till att anställa dessa personer samtidigt som vi gör en kulturgärning känns mycket bra. Det skall bli roligt och spännande att etablera oss i Landskrona, säger Ina Järretorp VD för Regis.

Från 1 september beräknas verksamheten starta upp så smått för att vara i full blom från årsskiftet.

Fakta om Regis
Regis är en ekonomisk förening (och socialt företag) som bildades 2000 på initiativ av de museer i Skåne som har uppdrag som länsmuseum; Regionmuseet i Kristianstad, Kulturen i Lund samt Malmö Museer och Stiftelsen Hadar. Medlemmarna har inga krav på vinstutdelning utan eventuella vinster återinvesteras i företaget. Regis vision är att genom dess verksamhet medverka till ökad integration och delaktighet för personer med funktionsnedsättning i utbildning och arbete samt att vara en resurs i rehabiliteringskedjan. Regis har idag 52 anställda som arbetar inom områdena registrering, digital bildhantering och GIS åt ett trettiotal uppdragsgivare. Utöver de 52 anställda finns det i dag ca 30 deltagare placerade på Regis i någon form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 

Vem vet, en mobilkamerabild från signeringen av avtalet mellan Landskrona stad och Regis, Kjell Thoresson och Ina Järretorp kanske hamnar bland kulturarvsbilderna. Foto: Landskrona stad.

 

 

 

 

 

Till arkivet