Annons

Därför kärvar ekonomin 2018

I går skrev vi att Landskrona står inför en kärvare ekonomi de kommande åren.
Nu är detta på inget sätt unik utan något som betydligt fler kommuner kommer att stå inför.

Annons
 

– Vi står inför samma utmaningar som de flesta kommuner står inför framöver, säger Jonas Lundqvist, ekonomichef i Landskrona stad.

SCB:s prognos talar om ett överskott på 40 miljarder för staten ifjol. Detta ett år efter den största flyktingmottagningen i mannaminne. Landskrona, som omsätter nästan 3 miljarder kronor per år, gjorde 50 miljoner kronor över budget, så att bokslutet visade på plus 71.5 miljoner.
Trots detta uppmanas nu nämnderna att se över möjliga kostnadsbesparingar för att vara i balans med ett lägre kostnadsläge 2018.
– De flesta av landets kommuner har gjort ett bra resultat 2016 och kommer troligen att klara ett bra resultat 2017 men sedan ser det kärvare ut, säger Jonas Lundqvist  och det är inte utan att man undrar lite över spåkulan som det tittas i.
– Anledningen till detta är att demografins kostnader ökar mer än skatteunderlaget, exempelvis ökar andelen yngre i befolkningen. På sikt även de äldre, förklarar han.

Jonas Lundqvist exemplifierar med utvecklingen av skatteintäkterna och de generella statsbidrag de senaste åren med prognoser för de kommande åren.
– I prognosen över skatteintäkterna har hänsyn tagits till vår senaste befolkningsprognos där stadens befolkning beräknas öka med 580 invånare 2017 och 505 invånare 2018.

Det är såklart också en pedagogisk utmaning att förklara det.

2015-2016 ökade skatteintäkterna och de generella statsbidragen med 5,6 procent vilket motsvarar 123,2 miljoner kronor.  Prognosen för 2016-2017 är 4,2 procent (96,5 mnkr) och 2017-2018 är 2,4 procent (57,5 mnkr).
– Till detta kommer då kostnadsökningar på grund av demografin och andra ökade behov, samt löneökningar och inflation, säger han och är tydlig med att detta inte är  unikt för Landskrona. 
– För att möta detta krävs effektiviseringar och detta är en process som är påbörjad på tjänstemannanivå. Några beslut är alltså inte fattade inte heller några förslag på vilka nivåer vi kommer att hamna på. I slutändan är det upp till politikerna att fatta beslut i samband med budgeten i juni.

– Det är såklart också en pedagogisk utmaning att förklara det, säger han.

De nya höginkomsttagarna som flyttar till Landskrona påverkar inte resultatet.
– Nä, eftersom vi har ett inkomstutjämningssystem så gör det inte det. Staden är idag väldigt bidragsberoende.

Landskronas skattekraft motsvarar 83 procent av rikets, och Skånes 90 procent.
– Det finns inget uttalat mål om när vi ska nå upp till Skånes snitt och därefter vidare men naturligtvis vill vi stå på egna ben, säger Jonas Lundqvist.

I fjol somras hade Landskrona stad en fordran på Migrationsverket på 95 miljoner kronor.
– En stor del av detta har betats av och det återstår 26 miljoner kronor för ensamkommande barn. Sen har vi en annan fordran på 25 miljoner kronor för asylbarn i skolan. Detta är dock pengar som inte påverkar resultat eller budget, då dessa redan är intecknade. De stärker dock likviditeten när de trillar in. I sammanhanget är det viktigt att påpeka att Landskrona stad inte har några lån.

Ingen miljard längre
Det har länge pratats om att Landskrona är en skuldfri stad med en miljard på ”banken”.
Som mest fanns det 1 miljard 43 000 kronor i värdepapper och dylikt under 2010. I dag finns det 800 miljoner kronor kvar.
– Vi placerade 800 miljoner kronor i vår kapitalförvaltning år 2003. Sedan dess har vi gjort uttag med 700 miljoner för att finansiera investeringar istället för att låna pengar. Trots det har vi fortfarande 800 miljoner kvar i placeringar efter att vi under årets början avyttrade för 100 miljoner kronor, berättar Jonas Lundqvist och menar att Landskrona just nu är ”framtunga i exploateringar”.
– Vi har fått in en del intäkter från norra Borstahusen men om allt blir genomfört som planerat så säger prognosen att vi ska få in 200 miljoner kronor. Pengar som då hamnar i vår kapitalförvaltning igen.

Läs mer: Kärvare ekonomi att vänta i kommunen

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser