Annons

Belönades ur Tomas Johanssons minnesfond

Annika Nordahl, Ann-Christine Mouantri och Johanna Jonegård på Sjöstadsskolan i Stockholm belönades ur Tomas Johanssons minnesfond. Foto: Monika Torkar.

Annika Nordahl, Ann-Christine Mouantri och Johanna Jonegård på Sjöstadsskolan i Stockholm belönades ur Tomas Johanssons minnesfond. Foto: Monika Torkar.

Vid en ceremoni på Västervångskolan i fredags uppmärksammades tre skickliga pedagoger som belönades ur Tomas Johanssons minnesfond.

Annons
 

I samband med att utbildningsförvaltningen arrangerade en dag för kollegialt lärande, Utbildningsforum, den 12 augusti på Västervångskolan för pedagoger på kommunala förskolor och skolor i Landskrona belönades också tre pedagoger från Sjöstadsskolan i Stockholm. Annika Nordahl, Ann-Christine Mouantri och Johanna Jonegård heter pedagogerna som utöver berömmet för sitt skolutvecklingsarbete också kan glädja sig åt 50 000 kronor ur den tidigare skolchefen Tomas Johanssons minnesfond.

I motiveringen för utmärkelsen står bland annat att ”De är ledande i utvecklingen av ett vetenskapligt arbetssätt på Sjöstadsskolan. Deras forsknings- och utvecklingsprojekt, Snipp, snapp, snut, är sagan verkligen slut?, startade som en Learning Study på skolan och har nu utvecklas till att vara ett forskningsprojekt i samarbete med Stockholms universitet och Stockholm Teaching and Learning Study.”

Priset delades ut av förvaltningschef Anders Grundberg och utbildningsnämndens ordförande Lisa Flinth (L) till de glada pristagarna som i sitt tacktal gav en kort sammanfattning över sitt forsknings- och utvecklingsprojekt.

Pedagogerna har bland annat använt sig av Public Lesson – ett sätt att dela och ta hjälp av experter och kollegor. Hela skolans personal och forskare från Stockholms universitet var med och tittade på en lektion som genomfördes i skolans matsal. Efter lektionen diskuterade en expertpanel bestående av förskollärare, svensklärare från låg- mellan- och högstadiet, lektorer från Stockholms Universitet och professor Inger Eriksson, lektionens innehåll och hur den kan förbättras. Syftet med Public Lesson är att få till en öppen dialog och utveckling kring ett moment som lärarna anser vara svårt och utmanande i elevers inlärning.

Cirka 70 olika föreläsningar hölls under dagen
Utbildningsdagen på Västervångskolan förlöpte med ett 70-tal föreläsningar.  De flesta två gånger så att pedagoger skulle få möjlighet att lyssna till så många föreläsningar som möjligt. Det var personal från förskola till yrkeshögskola i Landskrona stad som själva föreläste för varandra om de projekt, metoder, pedagogiker eller speciella verksamheter som pågår inom utbildningsförvaltningen i Landskrona.

Fakta om Tomas Johanssons minnesfond

Pristagarna utsågs av en kommitté bestående av Landskrona stads förvaltningschef för utbildning, utbildningsnämndens ordförande och 2:e vice ordförande, Per-Arne Andersson (direktör/avdelningschef för lärande och arbetsmarknad SKL), Matz Nilsson (förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund), Cecilia Garme (politisk frilandsjournalist), Per Reinolf (VD Skolporten och Arete Meritering) samt David Johansson (lärare och son till Tomas Johansson).

Tomas Johansson var förvaltningschef inom utbildningsförvaltningen i Landskrona. Tomas Johanssons minnesfond startades i samband med Tomas bortgång 2013 och har som syfte att uppmärksamma och belöna utveckling inom skolans och förskolans område. Priset tilldelas den/de som med stor kraft och framgång driver pedagogisk utveckling som baseras på forskning och vetenskaplig grund inom förskolans och skolans område någonstans i Sverige.

En kommentar till "Belönades ur Tomas Johanssons minnesfond"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | Inspirerande dag för pedagoger av pedagoger

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser