Annons

Debatt: Ungdomsarbetslösheten

arbetsformedlingen

Centerpartisten Daniel Nylander från Landskrona menar att Arbetsförmedlingen inte klarar sitt uppdrag och vill att det införs en  jobbfixarpeng, som följer med den arbetssökande till den arbetsförmedlare som hen själv väljer.

Centerpartiet vill att fler unga ska få ett jobb att gå till och en möjlighet att skaffa sig värdefull arbetslivserfarenhet. Vår politik filar därför ner trösklarna till arbetsmarknaden och underlättar för jobbskaparna, småföretagarna. Regeringen spelar istället ett högt spel när de väljer att höja arbetsgivaravgifterna för unga nu i augusti. Något som kommer leda till en ökad ungdomsarbetslöshet och slå hårt mot de branscher där många unga arbetar, t ex butiker och turistnäringen. Höjningen riskerar också att stänga ute utrikes födda och andra grupper som har problem med att få en anställning från arbetsmarknaden.

Regeringen förstår vad denna kostnad innebär och kompenserar därför kommunerna för kostnadshöjningarna men företagen får klara sig själva. Något som i slutändan drabbar våra unga som då riskerar att bli utan jobb.

När våra ungdomar inte får jobb ska de istället få hjälp via arbetsförmedlingen. Sitt namn till trots klarar myndigheten inte uppgiften att förmedla arbeten. Undersökningar visar att en arbetsförmedlare i genomsnitt förmedlar mindre än ett jobb i månaden. När de så tydligt visar att de inte klarar av sitt uppdrag är det dags att ge andra chansen.

Centerpartiet vill därför införa en jobbfixarpeng, som följer med den arbetssökande till den arbetsförmedlare som hen själv väljer. Pengen ska vara prestationsbaserad och betalas ut till arbetsförmedlaren när den kan visa att personen fått ett varaktigt jobb. Förmedlaren skulle också lättare kunna nischa sig mot vissa branscher för att bättre förstå behoven och matcha mot den arbetssökandes kompetens för att hjälpa fler att få ett arbete. Något vi tror skulle gynna våra unga på arbetsmarknaden.

Daniel Nylander
Centerpartiet i Landskrona

 

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.
I undantagsfall kan dessa snäva gränser överträdas så till vida att debattören är Landskronabo.

Bifogat din debattartikel ska en bild bifogas samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag.
Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser