Annons
Fredagen den 21:e januari
1.3°C 10.1m/s
Dagens namn: Agnes, Agneta

Praktiska gymnasieprogram får fortsätta

Magnus Wahlberg är tilltänkt att försöka få ökat intresse för ett flertal praktiska gymnasieprogram på Selma Lagerlöfsgymnasiet. Foto: Selfie

Magnus Wahlberg ska försöka få ett ökat intresse för de praktiska gymnasieprogrammen på Selma Lagerlöfsgymnasiet.
Foto: Selfie

Nu är det beslutat att Industritekniska programmet, Bygg- och Anläggningsprogrammet och El- och energiprogrammet på Selma Lagerlöfsgymnasiet kommer att fortsätta sin verksamhet 2017-2018. Det är dock fortfarande ganska få som söker till programmen och därför kommer den tillträdande verksamhetschefen för gymnasieskolorna, Magnus Wahlberg, att få i uppdrag att se över om man kan hitta samordningsvinster.

Annons
 

I april spikades nästan alla program inför gymnasiet 2017-2018. Det fanns dock frågetecken för Industritekniska programmet, Bygg- och Anläggningsprogrammet och El- och energiprogrammet på Selma Lagerlöfsgymnasiet.
– Det är bra utbildningar och därför har vi beslutat att fortsätta. Men vi måste hitta lösningar på hur vi kan samordna programmen. Det gäller såväl de renodlade gymnasiestudierna som att vi involverar vuxenstuderande i utbildningen, säger utbildningsnämndens ordförande Lisa Flinth (L).
– Dessutom måste vi se över lokaler där vi kan bedriva utbildningen.

Utbildningsförvaltningens chef Anders Grundberg menar också att förvaltningen måste se över marknadsföringen av utbildningarna.
– Vi har ett bra samarbete med näringslivet gällande vårt Teknikcollege. Där erbjuder en del företag extra kurser och sommarjobb till de studerande. Kan vi få med mer av näringslivet i de andra programmen också så lär intresset öka.

Den som ska genomföra nämndens önskemål är Magnus Wahlberg som tillträder sin tjänst som verksamhetschef för stadens gymnasieutbildningar samt vuxenutbildningar veckan efter midsommar. Och han är inne på samma linje som Anders Grundberg.
– Jag har redan nu tittat lite på det och jag vill engagera näringslivet. Jag kommer dock först att tala med de berörda i de olika programmen. Det är dom som är specialisterna, säger den tillträdande chefen till Landskrona Direkt.

Målet är att Magnus Wahlberg ska presentera åtgärder för utbildningsnämnden redan i år.
– Vi vill att han ska presentera ett förslag för oss under hösten. Sedan får vi se om åtgärderna är sådana att de kan tas i bruk direkt eller om det är något som tar tid, avslutar Lisa Flinth.

Läs även:
Ny gymnasiechef på plats efter midsommar

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser