Annons

Miljönämnden tveksam till bostäder på Flygetofta Gård

Såhär ser förslaget till detaljplan ut för Flygetofta gård. De röda byggnaderna är befintliga medan de grå är tänkta att uppföras.

Såhär ser förslaget till detaljplan ut för Flygetofta gård. De röda byggnaderna är befintliga medan de grå är tänkta att uppföras.

Just nu befinner sig ett förslag till en detaljplan gällande att bygga ett 45-tal lägenheter på Flygetofta gård i Häljarp ute på samråd. På miljönämnden ställer man sig dock tveksamma till lämpligheten att ha bostäder på området. Dels beroende på risken för buller från motorvägen intill men även för framtida översvämningar.
– Där är ett grundvatten på två till tre meter och rekommendationerna ligger på minst 3,5 meters djup, säger miljönämndens ordförande Lilian Håkansson (MP).
– Därför är vi tveksamma till lämpligheten av en så omfattande exploatering för bostadsändamål på Flygeltofta gård. Skulle det dock bli aktuellt ändå så har vi listat ett antal punkter. Exempelvis vill vi att utredningen om trafikbullersituationen bör kompletteras samt att konsekvenserna av framtida havsnivåförändringar, översvämningsrisker och höjda grundvattennivåer bör utredas bättre.

Annons
 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hade ett tilläggsyrkande till förslaget som innebar att man ville se en fördjupad inventering för de olika fridlysta och rödlistade arterna i området men detta fick de inte genom.
– Vi anser att det som S och V har i sitt tilläggsyrkande redan finns med i vårt svar, säger Lilian Håkansson.

S och V reserverade sig därför skriftligt mot beslutet.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser