Annons

Debatt: Trygga människor vågar

Jonas Esbjörnsson, 41, är socialdemokratiskt kommunalråd i Landskrona.

Jonas Esbjörnsson, 41, är socialdemokratiskt kommunalråd i Landskrona.

Vi delar den oro som människor känner och upplever i Landskrona. Människor ska kunna känna sig trygga, för trygga människor vågar.

Annons
 

Den organiserade brottsligheten är ett allvarligt hot. Vi kan aldrig acceptera att den får fäste runt om i vårt samhälle. Det ska råda nolltolerans mot gängkriminalitet. Nyrekryteringen av ungdomar till kriminella gäng måste motverkas med kraft. Brottsoffer ska få snabbt stöd, bra bemötande och ökad tillgång till upprättelse. Ingen ska behöva vara rädd för att anmäla brott eller vittna i rättegång. Fler vardagsbrott måste klaras upp. Det bästa sättet att minska skadeverkningarna av brott är att hindra att brott begås. Vi socialdemokrater vill förebygga att ungdomar lockas in i kriminalitet.

Kommunens samarbete med polisen är bra och viktigt. Särskilt viktigt är att polisen har hög närvaro vid de tider och på de platser då risken att bli utsatt för brott är extra stor. Det kräver att polishuset är öppet och tillgängligt för de människor som behöver polisens hjälp och att det finns fler poliser stationerade i Landskrona. Jag förväntar mig att polisen gör allt som står i sin makt för att förhindra och förebygga brott.

Samtidigt har jag stora förväntningar på att politiken tar sitt ansvar. På längre sikt krävs helt andra åtgärder. Stadens stora klyftor måste minska. För det krävs krafttag mot den höga arbetslösheten, barnfattigdomen, utanförskapet och satsningar på ungdomars framtid.

Landskrona är en vacker stad på många sätt med stora utmaningar. Den styrande borgerliga kommunledningen lovade att sänka arbetslösheten, bättre skola och att pressa tillbaka försörjningsstödet. Vi tycker det är bra och ambitiöst men efter snart tio år med borgerlig politik är Landskrona något helt annat.

Arbetslösheten har bitit sig fast på en hög nivå. I dag lever 23 procent av ungdomarna utan jobb, utbildning eller praktik. Utanförskapet har ökat under snart tio år med borgerligt styre. Landskrona har Sveriges näst högsta arbetslöshet (Kvällsposten 20/2 2016).

Det finns ett absurt fenomen i Landskrona. Samtidigt som 23 procent ungdomar är arbetslösa hittar många företag inte utbildad arbetskraft att anställa. Landskrona kan vända den utvecklingen, men då måste vi välja framtidsreformer och investeringar i mer utbildning för fler jobb. Vi socialdemokrater tycker det är viktigt att i detta läge att satsa på kunskapslyft, satsningar på yrkeshögskola för att möta efterfrågan och samtidigt som ungdomar kommer i arbete.

I dag har vi en stor del människor som lever i arbetslöshet. Som månad efter månad tvingas leva på försörjningsstöd. Det är inte värdigt. Vi vill pressa tillbaka försörjningsstödet och få människor i jobb.

I stället för att möta de växande kunskapskraven på arbetsmarknaden med investeringar i utbildningar har den borgerliga kommunledningen i stället gjort nedskärningar på Komvux. De växande utbildningskraven på arbetsmarknaden stannar inte vid gymnasiekompetens. Vi socialdemokrater vill möta dagens och framtidens arbete som växer fram i Landskrona med en aktiv och attraktiv näringslivspolitik genom kraftfulla investeringar i utbildning.

Under snart tio år av borgerlig förd politik kan vi nu konstatera att vi har sett fyra nyanser av nedskärningar. Över 50 miljoner i besparingsting på nämndernas verksamhet duger inte. Vi måste reparera något som har gått sönder i vår välfärd.

Landskrona är en segregerad stad och detta sätter sin prägel på delar av det sociala livet. Det finns spänningar mellan människor och det råder i vissa områden trångboddhet och fattigdom. Det är bilden av en stagnerad välfärdsutveckling. Det är också bilden av nyliberal politik som motverkar jämlikhet och integration. Hög arbetslöshet och svaga inkomster skapar klyftor i samhället som leder till utanförskap.

Barnfattigdomen i Landskrona ligger kvar på samma nivå och visar samma mönster de senaste åren. Skillnaderna mellan olika grupper av barn är fortsatt stora i vår stad.

Vi socialdemokrater vet att barnfattigdomen kan avskaffas genom politisk vilja och prioriteringar. Vi ställer inte upp på en samhällsmodell som kräver att allt fler barn drabbas av fattigdom. Det är orättfärdigt ett rikt samhälle. Landskrona ligger på en mindre smickrad plats 289 av 290 kommuner. 23 procent av våra barn lever i ekonomiskt utsatta hushåll enligt rädda barnens rapport. Det är nästan dubbelt så mycket som i riket på 12 procent. Dessa barn lever i familjer under svåra ekonomiska omständigheter. Kommunen har en nyckelroll för att bryta denna utveckling. Hela Landskrona stärks om alla barn istället får chansen att växa upp och utvecklas efter sina förutsättningar. Det är vad vi socialdemokrater menar med värdeburen tillväxt.

Vi behöver anställa fler i välfärden, fler händer inom äldreomsorgen, inom skolan. Vi behöver ta bort avgifterna i grund- och gymnasieskolan, införa en avgiftsfri kulturskola, införa en handlingsplan för att bryta barnfattigdomen, öka anslagen till idrottsföreningar för att fler barn ska kunna vara med, satsa på sommarjobb och skapa möjligheter till en rikare fritid för alla unga, rätt till heltid och ta bort delade turer, införa frukostmåltid i skolan och om läxor ges ska det finnas möjlighet till hjälp och stöd. Dessa investeringar i barn och ungdomar går före besparingar i välfärden för oss.

Så hålls samhället ihop. Tillsammans bygger vi Landskrona helt.

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionen i Landskrona

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser