Annons

Inget gehör för slopande av delade turer

Samtidigt som kommunstyrelsen hade att ta ställning till en ny arbetsgivarpolicy behandlades också en motion från Socialdemokraterna som rörde rätten till heltidstjänster alternativt önskad sysselsättningsgrad samt att delade turer avskaffas.

Alinda Zimmander (S) och Mecide Özers (S) motion  “Schyssta scheman och trygga anställningar” fick inget gehör vid dagens KS-möte. Treklövern och SD valde att yrka avslag på motionen.

Annons
 

– Det är inte värdigt att 2016 vara en arbetsgivare som inte kan ge sin personal rättighet till heltid, säger Jonas Esbjörnsson (S) kommunalråd för oppositionen.

Omsorgsförvaltningen är den förvaltning som ekonomiskt skulle drabbats hårdast om motionens att-satser skulle komma att genomföras. Här finns flest deltidsanställda i kommunen och  det är även här de delade turerna finns för personalen. Beräkningar gör gällande att det skulle kosta 6,1 miljoner kronor att slopa de delade turerna. I kombination med en ökad sysselsättningsgrad skulle förvaltningen, enligt egna beräkningar behöva ta fram cirka 130 tjänster.

I den ekonomisk konsekvensanalys som gjorts framgår att om samtliga kommunanställda som arbetar deltid utnyttjat möjligheter till heltid hade lönekostnaderna ökat med drygt 109 miljoner kronor.
– Det tror jag inte ett dugg på, säger Jonas Esbjörnsson (S) kommunalråd för oppositionen.

Siffran är inte relevant. Alla vill inte jobba heltid men ska ha rätt till det. Varför presentera en sådan siffra? Det vore bättre om förvaltningarna undersökte hur många som vill gå upp till heltid och därifrån redovisade den kostnaden. Sen ska man har klart för sig att detta handlar om politiska prioriteringar. I skenet av en flyttad campingplats för 140 miljoner kronor eller de besparingar på 57 miljoner kronor i välfärden som Torkild Strandberg och Treklövern gjort under sina år vid makten så är 109 miljoner för 232 nya årsarbetstillfällen till gagn för alla Landskronabor.

Motionen går nu vidare till kommunfullmäktige  med förslag från KS på att den ska avslås.

– Jag kan bara beklaga att den samlade majoriteten inte ställer upp på detta. Vi kommer att försätta driva frågan om en bättre välfärd och om en bättre personalpolitik, avslutar Jonas Esbjörnsson.

Ekonomisk konsekvensanalys framtagen av stadsledningskontoret
om samtliga kommunanställda valt att gå upp till heltidstjänster

heltid

 

 

 

2 kommentarer till "Inget gehör för slopande av delade turer"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | En ofinansierade och ogenomtänkta reform

  2. Pingback: Landskrona Direkt | Makten interpellerar oppositionen

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser