Annons

Delade meningar om bostäder på Weibullsholmsområdet

Skulle hela Weibullsholmsområdet byggas ut med handel, kontor och bostäder så kan det mycket väl bli som på denna skiss. Skulle så bli fallet föreslår konsulter att byggnaderna med bostäder förses med sprängsäkra väggar. Enligt Harald Klein på stadsbyggnadsförvaltningen är detta dock närmast att betrakta som en utopi.

Skulle hela Weibullsholmsområdet byggas ut med handel, kontor och bostäder så kan det mycket väl bli som på denna skiss. Skulle så bli fallet föreslår konsulter att byggnaderna med bostäder förses med sprängsäkra väggar. Enligt Harald Klein på stadsbyggnadsförvaltningen är detta dock närmast att betrakta som en utopi.

Sprängsäkra väggar. Det är vad konsulter föreslår i ett utkast till en utredning om det ska byggas bostäder på Weibullsholmsområdet. På stadsbyggnadskontoret ser man beskedet som att man nu kan jobba vidare medan man är kritisk från miljöförvaltningen.

Annons
 

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. De har under hösten 2014 utrett risknivån i området Weibullsholm. Tanken är att det ska byggas för handel, kontor och eventuellt bostäder på marken mellan Coop Forum och stationsområdet. Riskkällorna som har studerats är Rohm and Haas och Haldex samt den farliga godstrafiken på Österleden och Ringvägen.

För att utreda riskerna krävde konsulterna att Landskrona stad skulle presentera tre olika scenarion på byggnation.
– Det första är praktiskt taget hur det ser ut idag fast med några få handelsbyggnader som inte finns i dagsläget. Typ Biltema. Det tredje är ett fullt utbyggt område med allt från handel och kontor till flerbostadshus. Och det andra är ett mellanting, säger Harald Klein, planarkitekt på kommunens stadsbyggnadsförvaltning.

De riskreducerande åtgärder som föreslås för att genomföra utbyggnadsscenario 1 och 2 är följande:
• Luftintag för byggnader bör placeras så högt upp och så långt bort från Rohm and Haas som möjligt.
• Entréer bör inte vara vända mot Rohm and Haas.
• I de delar av planområdet som innehåller bostäder bör tyngdpunkten vara så långt bort från Rohm and Haas som möjligt.
• Området mellan ny bebyggelse och Rohm and Haas bör i allmänhet inte utformas så att det uppmuntrar till stadigvarande vistelse.
• Vidare bör området inom 30 m från Ringvägen respektive Österleden inte heller vara utformat så att det uppmuntrar till stadigvarande vistelse.

För att genomföra utbyggnadsscenario 3 rekommenderas utöver ovanstående även att fasader på nya byggnader närmast Rohm and Haas brandklassas och säkras för explosionsövertryck.
– Men utbyggnadsscenario 3 är närmast att betrakta som en utopi. Det kommer inte att bli verklighet. Inte på femtio år, säger Harald Klein och lägger skulden på konsultföretaget för varför man tagit fram ett scenario som inte kommer att äga rum.
– De ville tvunget ha alla tre för att kunna beräkna riskerna, säger han och tillägger.
– Och detta är inte hela utredningen utan bara ett utkast. Den fullständiga utredningen kommer efter nyår.

Håkan Ärnflykt är miljöinspektör i kommunen och han har granskat utkastet av utredningen är han kritisk till planerna.
– Hur långt ska man tillgripa skyddsåtgärder? Det här med att fasader ska utföras sprängningssäkra, jag tycker inte att det låter riktigt klokt att i det läget bygga om det krävs så kraftiga skyddsåtgärder, säger Håkan Ärnflykt till SVT.
Han menar också att utredningen tar för lite hänsyn till hälsoriskerna i samband med olyckor.
– Utgångspunkten har varit dödsfall vid olyckor, bränder, explosioner, men vi tycker det saknas uppgifter om riskerna för att människor kan skadas vid de här händelserna, att man får antingen akuta eller kroniska hälsoproblem, som lungskador eller ögonskador.

Harald Klein ser dock helt annorlunda på rapporten.
– Vi får se när den slutgiltiga kommer nästa år. Men nu kommer vi att veta vad vi har att utgå ifrån och kan börja planera för området på allvar.

Noterbart är att ÅF till dags dato har fakturerat kommunen 187.000 kronor för utredningen.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser