Påverka fiberutbyggnaden

Landskrona Energi AB lanserar nu en webbportal där villaägare inom kommunen kan gå in och anmäla sitt intresse för fiberanslutning. Via portalen kan man också följa intressegraden i just sitt område och se hur nära man är att nå upp till målet som innebär att Landskrona Stadsnät kan bygga ut. För eldsjälar som verkligen vill vara med och påverka finns möjligheten att anmäla sig som så kallad ambassadör vilket innebär att man kommer att få speciell kunskap i hur en utbyggnad kan ske och vilka tekniker som används. Ambassadörens uppgift blir att informera de boende i just det området så att tillräckligt många anmäler sig och en utbyggnad kan ske. – Inledningsvis kommer ett antal utvalda områden att läggas upp som beställningsbara men vi kommer sedan löpande att lägga in allt fler områden för att till sist täcka samtliga hushåll i hela kommunen, säger tillförordnad stadsnätschef Magnus Sjövik på Landskrona Energi AB.

Till arkivet