Annons

Framgångsrikt år för stadsutvecklingsbolag

I fredags presenterades den första årsredovisningen för Landskrona Stadsutveckling AB. Det var för knappt ett år sedan bolaget bildades och såväl VD Christian Alexandersson som ordförande Kenneth Håkansson som kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) är nöjda med vad som åstadkommits under det första året. Landskrona Stadsutveckling AB presenterade fem prioriterade mål för att öka attraktiviteten i de östra delarna av Landskrona när de bildades för knappt ett år sedan. Idag kan man bocka av fyra av de fem punkterna. – Fyra av de fem målen är i alla fall definitivt påbörjade. Vi har, genom vår uthyrningspolicy, fått ner antalet ansökningar till försörjningsstöd från nyinflyttade hushåll från 15 i september 2013 till 0 i februari i år. Siffrorna gäller hela kommunen, säger Christian Alexandersson. Dessutom har arbetet med att sätta press på oseriösa fastighetsägare tagit fart. – Vi har bland annat ett ärende på gång där vi hittat mögel samt kackerlackor och vägglöss i lägenheterna. Dessa är nu under utredning och tvångsförvaltning är på gång, informerar Christian Alexandersson. – Här gäller det att vi är tydliga. Ingen av vår stads innevånare ska riskera att bli bitna av vägglöss, betonar Torkild Strandberg. Enligt Christian Alexandersson så är dialogen med de boende i området viktiga och även denna punkt får man godkänt för av kommunledningen. – Det är exempelvis efter dialog med de som bor runt Saluhallstorget som lett till att vi kommer att plantera gräs på delar av torget som idag upplevs som otryggt. Den punkt som man valt att ha lägst prioritet på under första året är att man vill ha fler bostadsrätter på Öster. – Vi vill att de som bor på Öster och trivs där ska kunna bo kvar även om de skulle vilja byta typ av boende. Tiden är mogen för det nu, säger Kenneth Håkansson. Att stadsdelen står inför en stor omvandling är Christian Alexandersson övertygad om och därmed kommer hela stadens status att höjas. – Problemet för Landskrona har varit att det har varit för lätt att få en bostad i Landskrona men det kommer att ändra sig. Jag skulle inte bli förvånad om det råder bostadsbrist i Landskrona om, låt oss säga 3-4 år, avslutar VD:n. Idag använder sig 14 bostadsföretag av den omdebatterade uthyrningspolicyn och dessa är Per Sjödin Fastigheter AB, Bogils, Elja AB, Landskrona Hantverkshus, Tallfarm AB, HSB, Lindström Fastigheter AB, Punkthusgruppen/Göran Ström Fastigheter, Landskronahem, Paulsson fastigheter, Bostadsbolaget 1 AB, Heimstaden, Fastighets AB Tornet samt Svenska Hus.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser