Annons

Landskrona i spetsen för karriärtjänster för lärare 

Tre gymnasielärare i Landskrona kommer via meriteringsprogrammet Arete få möjligheter att visa och dokumentera sin yrkesskicklighet.

2013 kommer regeringen införa särskilda karriärtjänster för lärare. Redan nu förbereder åtta skolhuvudmän i landet sig för att ge möjlighet för sina lärare att genomgå ett meriteringsprogram för särskilt yrkesskickliga lärare. Bland de åtta huvudmännen finns bland annat Stockholm, Nacka, Kunskapsskolan och Landskrona.
– Vi inom gymnasiet i Landskrona stad kommer att använda meriteringsprogrammet för att höja statusen för våra lärare och även nyttja deras yrkesskicklighet bättre, säger Christian Olsson verksamhetschef för gymnasieskolan.

Annons
 

Under kommande läsår kommer lärarna bli granskade i sin yrkespraktik av externa observatörer. Lärarna kommer också dokumentera sitt yrkeskunnande utifrån åtta aspekter.
– Det är ett sätt att ge yrkesskickliga lärare en unik kvalitetsstämpel. Detta meriteringsprogram visar att duktiga lärares arbete ger goda kunskapsresultat hos eleverna, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

Under senare år har diskussionen förts nationellt om lärares karriärmöjligheter och löneutveckling.
– Med Arete meriteringsprogram förbereder vi oss för karriärtjänster för lärare. De lärare som klarar programmet kommer meritera sig för en karriärtjänst och även 3000 kr mer i månadslön, avslutar Tomas Johansson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser