Överklagar inte

Carina Herrstedt, riksdagsledamot och andre vice partiledare för Sverigedemokraterna, återkallar sitt överklagande till hovrätten efter att ha dömts för förtal.
Det var den 12 oktober som Lunds tingsrätt för tredje gången dömde Carina Herrstedt för förtal. Liksom vid tidigare domar gällde det ett inlägg på den blogg hon drivit tillsammans med sambon Stefan Olsson, ordförande för Sverigedemokraterna i Landskrona.
I ett inlägg i november 2008 påstods i bloggen att stod att läsa att Jan Jönsson, tidigare ordföranden för Sveriges kommunistiska parti, påstått att förståndshandikappade inte har något existensberättigande.
Carina Herrstedt försvarade inlägget med att Jan Jönsson är en offentlig person, men det ansåg tingsrätten inte vara skäl nog för publicering. Att uttalandet inte återgavs korrekt och dessutom legat kvar på bloggen, gjorde enligt rätten kränkningen allvarligare.
Herrstedt dömdes att betala skadestånd på 5 000 kronor, plus rättegångskostnader på närmare 1 500 kronor.
De tidigare förtalsdomarna är från 2008 och 2009 och omfattade även sambon Stefan Olsson. Då var det Jan Jönssons son som utsattes för förtal.
Men nu har Carina Herrstedt alltså återkallar sitt överklagande till hovrätten och därmed står domen för förtal fast.

Till arkivet