Annons

Irritation hos donator av Thulin-staty

Ännu har ingen exakt placering utsetts för statyn för Enoch Thulin och nu börjar mannen bakom gåvan höganäsbon Stig H B Paulsson bli irriterad på kommunen.
Meningen är att statyn ska placeras någonstans längs Skeppsbrokajen med Thulin blickande ut mot luftrummet ovanför Gråen där flygpionjären tog initiativ till en marinspaningsflygstation.
När Stig H B Paulsson under sensommaren gästade Landskrona för att besöka platsen där man enligt kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg, “...startat förberedelserna för en placering på Skeppsbrokajen..” fann han inga spår av detta.
Istället fick han av sin ciceron från kulturförvaltningen veta att man från planavdelningen på Tekniska kontoret hade ett förslag som gick ut på att man kunde lyfta bort en flaggstång ur den befintliga kompassrosen på platsen och där placera statyn.
“Jag visste inte om det var fråga om ett skämt eller en förolämpning”, skriver Stig H B Paulsson i ett brev adresserat till kommunstyrelsen.
Själv har han föreslagit att en vägstump upprättas parallellt med kajkanten bestående av ljusgrå storgatsten och att statyn placeras mitt på denna och att kringliggande mark får smågatsten.

När Stig H B Paulsson nu åter varit i kontakt med kulturförvaltningen har han fått veta att marken runt statyn kommer att vara asfalt.
“Då höll jag på att tappa humöret; skall verkligen denna tjusiga staty placeras mitt i en sprucken asfaltsöken där ogräset sommartid frodas i sprickorna. Är det så Landskrona stad tackar mig för min gåva?”, skriver han vidare och menar att det är konstigt att det endast är kommunstyrelsens ordförande i barndomsstaden som uttryckt glädje och tacksamhet över gåvan.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser