Annons

Räddningstjänsten delar ut handbok

Räddningstjänsten har tagit fram en handbok med namnet – Ditt trygga hem är ett farligt ställe, som började delas ut till alla hushåll i Landskrona på onsdagen.
– Vi vill nå ut med handboken till alla och därför delas den ut till alla. Texten är på svenska, men den kommer även att översättas på fler språk och finnas tillgänglig, dels på hemsidan, dels upptryckt på bland annat biblioteket, säger Anna Elofsson, brandingenjör.
Handboken utgår ifrån att mycket som händer i hemmet i efterhand kan verka onödigt. Den beskriver också vad man kan ha för utrustning till hands för att förebygga olyckor.
Boken innehåller också tips och råd för både fastighetsägare och boende om vad som gäller vid bland annat strömavbrott, översvämning och när fjärrvärmen slutar fungera.
– Vi hoppas att handboken sparas för att finnas till hands när den behövs. Det finns mycket man kan göra för att undvika olyckor och handboken påvisar några. I handboken hittar man även vart man kan vända dig om du behöver hjälp, avslutar Anna Elofsson.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser