Annons

Utredning avslutad

Efter avslöjandet i massmedia att det förekommit otillåtna direktupphandlingar av byggentreprenadtjänster beslutade Konkurrensverket att granska kommunens rutiner.
Kommunen har nu svarat och av svaret framgår bland annat att inga nya beställningar görs som strider mot regelverket.
Konkurrensverket finner mot bakgrund av Landskrona kommuns redogörelse inga skäl att utreda saken ytterligare och avskriver därför ärendet från vidare handläggning.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser