Annons

Projekt för bättre framtid

Skolprojekt SkolFam, som startade inom familjehemsvården i Helsingborg för fem år sedan, har visat sig vara framgångsrikt.
Syftet med projektet är att skapa bättre framtidsutsikter för barn placerade i familjehem genom satsningar på goda utbildningsresultat.
Nu vill Barn- och utvecklingsnämnden satsa på modellen som vänder sig till barn i åldern 6 till 12 år och det finns i dag 19 barn i de berörda åldrarna placerade i andra kommuner.
SkolFam i Landskrona skulle inledningsvis vända sig till ett tiotal av dessa barn. Till varje barn knyts ett team bestående av en psykolog, en specialpedagog och en ansvarig socialsekreterare vilka i sin tur samverkar med familjehemmet och skolan.
Kostnaden för satsningen beräknas uppgå till 750 000 kronor årligen och genomförandet skall löpa över minst tre år med start 2011.
– För genomförandet kommer det att behövas utökning av psykolog, specialpedagog och socionom med 50 procents tjänst vardera och för att klara detta ansöker vi hos kommunstyrelsen om tilldelning av medel, berättar förvaltningschef Tomas Johansson som räknar med ett positivt besked.
– Det är de signaler vi fått.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser