Annons

Nya ordföranden i nämnderna

Hos stadens fullmäktigepartier pågår nu såväl överläggningar som nomineringsarbete gällande uppdrag inom kommunens styrelser och nämnder. Enligt ett internt dokument som Landskrona Direkt tagit del av kommer den styrande treklövern (FP, M och MP) att föreslå fullmäktige den 14 december att kommunalråd tillika kommunstyrelsens ordförande tillfaller Folkpartiet och med all säkerhet får då Torkild Strandberg förnyat förtroende. Enligt dokumentet får moderaterna behålla sitt kommunalråd.

Ordförandeposterna i de nya nämnderna; utbildningsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och individ- och familjenämnden tillfaller Folkpartiet medan Miljöpartiet får fortsatt förtroende att leda miljönämnden. Mycket talar dessutom för att Gerd Bernström (FP) nuvarande ordförande i byggnadsnämnden lämnar politiken vid årsskiftet. När det sedan sker rockader i fritidsnämnden och kulturnämnden, där moderaterna tar över ordförandeklubban i fritidsnämnden och folkpartiet tar vid i kulturnämnden, står det klart att det blir nya ordföranden i några av nämnderna. Moderaterna får fortsätta att leda omsorgsnämnden och FP räddningsnämnden. Socialdemokraterna erbjuds ordförandeposten i kommunrevisionen.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser