Annons

Konst(ig) läkemetod

Konst gör skillnad och behövs i vården. Det anser patienter, anhöriga och personal som i en undersökning, en av få i landet, tillfrågats om vilken betydelse konsten har för dem.

Region Skåne har en konstsamling på närmare 30 000 konstverk utplacerade främst i vården, men också andra verksamheter. För första gången har Region Skåne som ett av få landsting i landet låtit undersöka konstens roll i vården i förhållande till alla berörda grupper, det vill säga patienter och personal, men också anhöriga.

Annons
 

Undersökningen Konst i vårdmiljöer som utförts av Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet på uppdrag av Kultur Skånes Konstkansli visar att konsten påverkar patienter, anhöriga och personal i en tydligt positiv riktning.

90 procent av patienterna och anhöriga tycker det är viktigt med konst som en del av inredningen på sjukhus och andra vårdinrättningar.

74 procent anser att de skulle må bättre om det fanns mer konst inne i själva patientrummen.

64 procent anser att konsten ger ökad trivsel.

55 procent av personalen har egen erfarenhet av tillfällen då konsten på plats haft en positiv inverkan på patienters hälsotillstånd.

Ombonad känsla, högre trivsel och ökat välbefinnande hålls fram såväl av patienter som av personal. En tredjedel av patienterna anser att de faktiskt mår bättre av konsten. Många av patienterna och personalen uppskattar konsten för att den blir ett ämne att samtala om och en del av läkeprocessen.

De samlade resultaten från undersökningen bland patienter och anhöriga samt vårdpersonal vid 17 vårdinrättningar i Skåne visar att konst är viktigt på flera sätt och att man med enkla medel kan utveckla och använda konsten såväl som utsmyckning, samtalsämne som påskyndare av läkeprocessen.

– Konst är en fantastisk tillgång, Undersökningen visar att konst ger glädje men också sätter igång tankar och samtal mellan patienter och personal, mellan patienter och anhöriga. Konsten blir då även en del i tillfrisknandet, säger Jaana Järretorp, enhetschef på Kultur Skånes konstkansli i Landskrona.

Region Skåne har en konstsamling som innehåller målningar, grafiska blad, foton, skulpturer och textila bilder av över 5 000 konstnärer – framförallt verksamma i Skåne. Årligen köper konstkansliet in cirka 250 verk och placerar ut dem i verksamheterna.

Undersökningen i sin helhet finns på www.skane.se/kultur

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser