Annons

Akutboende i gamla Posten

Lindströms Fastigheter har fått bygglov för nytt akutboende för hemlösa i delar av gamla Posten och går allt planenligt skall lokalerna stå klara vid halvårsskiftet nästa år.
Vuxennämnden har redan klart med ett avtal med fastighetsägaren sex lägenheter för män med behov och tre för kvinnor, dessutom kommer det att finnas tre där par kan bo tillsammans. Totalt handlar det om 20 platser varav 16 är boende av akut karaktär.

I dag finns ett kraftigt nedgånget akutboende i en gammal industrifastighet på Östra Kajgatan bakom gamla järnvägsstationen och dessa finns kvar tills de nya kan tas i bruk.
De nya lokalerna behövs huvudsakligen för hemlösa och en av tankarna med et nya boendet är att man här lättare skall kunna hjälpa brukarna till ett bättre socialt liv med egen bostad som en målsättning. Personalen kommer att få fler arbetsuppgifter för att klara målsättningen.

Annons
 

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

 

UPP

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser