Annons

Vad händer med marinan? – Maken till nonchalans och bristande omdöme får man leta efter

De boende i Nyhamn har tröttnat på kommunens handläggning av den utlovade småbåtshamnen i Sockerbrukshamnen. I en fränt formulerad skrivelse i vilken man bland annat konstaterar att ”Maken till nonchalans och bristande omdöme får man leta efter” kräver man ett möte med kommunledningen.

Bakgrunden till konflikten är den att kommunen vid undertecknandet av exploateringsavtalen för berörda fastigheter skrev in att inom två år efter färdigställande av bostadshusen skulle en småbåtshamn ha tagits i drift.
– Byggherrarna slutförde sina första etapper för cirka två år sedan, men marinan är ännu inte påbörjad, skriver representanter för de fyra fastighetsägarna, tre bostadsrättsföreningar och Nyhamnshus i Landskrona AB.

Annons
 

En av anledningarna till att ingenting hänt är den debatt om Ventrafikens framtida läge som länge pågick innan fullmäktige beslutade om en flytt till Skeppsbrokajen.

Med anledning av detta ha kommunen på nytt tillskrivit fastighetsägarna i en skrivelse daterad 24 oktober 2007 i vilken man lämnat ett tilläggsavtal i vilket står att småbåtshamnen skall stå klar senast den 1 juli 2010.
– Överskrides detta datum skall kommunen betala vite per överskriden månad, heter det i skrivelsen där dock inga summor nämns.

Vidare skriver kommunen att ”parterna avstår från alla ersättningsanspråk med anledning av detta tilläggsavtal”. En skrivning som fått de boende att gå i taket och påminna om ”det juridiska allvaret med ett skrivet avtal”.

– Gemensamt frågar vi oss om detta är ett skämt. Maken till nonchalans och bristande omdöme får man leta efter”, heter det i skrivningen där en av undertecknarna är Allan Karlsson, tidigare kommunalråd i Landskrona. Och nu kräver man ett möte med kommunledningen.

– Någon person från kommunledningen måste, till skillnad från tidigare, inse det juridiska allvaret med ett skrivet avtal och inse värdet med en förtrolig diskussion i samförstånd och god anda, heter det avslutningsvis i de boendes skrivelse.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser