Kvarntorgets vänner visar upp sig

Föreningen Kvarntorgets Vänner är en sammanslutning för boende i kvarteren kring Kvarntorget idag. Målsättningen för föreningen är att främja gemenskapen i området och vårda Kvarntorgets unika identitet. På söndag berättar föreningen om sig och sin verksamhet på museet. I caféet finns utställning om föreningen Kvarntorgets vänner. Det visas bilder från området förr och nu och från föreningens aktiviteter de senaste åren. En film om Wetterlindska möllan kan man se i filmsalen. Prata minnen med Arne Andersson och Erik Larsson som båda är födda och uppvuxna på Plorren och lyssna på Stenolof Olsson när han berättar om barns fritid på Plorren kring sekelskiftet. I caféet underhåller Berndt Nordberg på dragspel. Besökare uppmanas att ta med egna minnen och bilder från det nu mera så pittoreska området.


Fakta Kvarntorget
Bebyggelsen kring Kvarntorget har gamla anor. På en karta från 1750-talet finns ett tjugotal tomter markerade. De låg i Vagnmansgatan och vidare ner mot Stora Norregatan. Flera av tomterna tillhörde medlemmar i det gamla vagnmansskrået. Vagnmännen kan betraktas som föregångare till dagens budfirmor. Genom skrålagstiftningen hade de i praktiken monopol på transporterna av gods inom staden, men även till viss del till och från Landskrona. Verksamheten krävde att det fanns möjlighet att stalla upp hästarna men även att kunna köra in vagnar och gods under tak. Parallellt med körslorna drev vagnmännen även jordbruk på jord som arrenderades av staden. Till skillnad från landsbygden där gårdarna låg fritt måste man här anpassa sig till mindre utrymme. Gårdarna lades därför tätt intill varandra längs med gatan. I området bodde även olika hantverkare, någon var handelsman. Kvarnen som ännu idag står på Kvarnbacken hörde till mjölnaren som bodde i en av fastigheterna. Kring Landskrona visar de äldre kopparsticken flera kvarnar, men den som står på Kvarnbacken är den enda som finns kvar.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Till arkivet