Annons

Ännu ingen lösning i sikte för Seglarpaviljongen

I februari var det en lättad Poul W Lorenzen som stegade ner för trapporna på Rådhuset efter en förhandling i hyresnämnden. Krögaren för Seglarpaviljongen låg då i tvist med Landskrona Segelsällskap om kontraktet för den lokal som inhyser hans restaurang. Efter mötet i hyresnämnden skymtade en lösning på den infekterade konflikten som engagerat inte minst flera av krögarens många stamgäster. Klart var då att kontraktet parterna emellan skulle löpa till den 31 mars 2008 och att ett nytt avtal skulle arbetas fram.
– Jag har en känsla av att det nu förs konstruktiva förhandlingar, sammanfattade nämndens ordförande Börje Dahlberg förhandlingarna den gången.

Tvisten är på inget sätt löst, utan pågår för fullt. Idag vad det dags igen att träffas i domstolens lokaler i Landskrona och det var med betydligt tyngre steg som Poul W Lorenzen äntrade trapporna till Rådhuset.
– Vi har sedan februari träffats vid fem tillfällen, främst då med förenings ombud, advokat Claes Kronström, men vid sista tillfället den 28 maj var också delar av styrelsen med, berättar Gert Grahn, ombud för krögaren.
– Tyvärr måste jag säga att det mötet upplevde vi inte som positivt. Utan på vår begäran var det åter dags att träffas i hyresnämnden idag.

Annons
 

Fortfarande råder delvis oenighet om lokalens storlek och omfattning såväl inomhus som storleken på uteserveringen. En käpphäst för föreningen tycks vara en “ölbänk”, något som enligt krögaren är placerad inom området för hans utskänkningstillstånd och därför inte kan användas så som föreningen önskar. Varför krögaren har erbjudit föreningen att flytta “ölbänken” till andra sidan en häck så att inga problem ska behöva uppstå. Dagens förhandlingar kom även att handla en del om snöskottning, ytterdörrens beskaffenhet med mera och det var inte utan att det mumlades på pressläktaren om Roberts Aschberg och TV3:s Grannfejden.

Huruvida föreningen och krögaren ska samarbete eller samråda om verksamheten på krogen löstes, likväl som att Poul utlovade rabatter till medlemmarna i LSS mot uppvisande av medlemskort.
– Det har aldrig varit några bekymmer för mig. Det tycks vara svårare att skaffa fram medlemskort, sa Poul W Lorenzen.

Vid dagens förhandlingar fanns inga representanter ur LSS styrelsen närvarande utan föreningens talan fördes helt av advokat Claes Kronström.
Tyvärr hade ingen ur styrelsen möjlighet att närvara dessutom befinner sig ordförande Peter Malmberg utomlands, förklarade Kronström.

I styrelsens frånvaro var det inte alla gånger lätt att avgöra vad som är föreningens ambitioner och tankar med restaurangen eller om man ens vill ha kvar Lorenzen som krögare.
– Det är svårt för mig att säga vad föreningen vill men eftersom vi fortfarande förhandlar så är utgångsläget det att man vill ha kvar Poul, svarade Kronström på Landskrona Direkts raka fråga om föreningen ville bli av med krögaren.

Det tvisten i huvudsak nu gäller är hyrans storlek och kontraktstiden.
Föreningen vill sätta hyran till 15 000 i månaden och en kontraktstid på ett år. Krögaren hävdar att nuvarande 9000 redan ligger över gällande marknadshyra men är beredd att acceptera just 9000 om hyresavtalet skrivs på tre år. Vid dagens förhandlingar stod det klart att krögaren får nyttja uteplatsen mot vattentornet.
– Här har tidigare drivits café och jag har fina bilder på det. Men ska jag satsa här kan jag inte ha ett kontrakt som bara löper på ett år. Detsamma gäller förövrigt inomhus, poängterade Poul W Lorenzen.

Hyresnämnden enades om att träffas igen i slutet av november för att på plats på Seglarpaviljongen besiktiga lokalerna samt göra besök på likvärdiga krogar, troligtvis Strand och Pumphuset för att sedan komma med en form av förlikningsbud.
– Kanske kan vi komma med ett förslag då, hoppades Paula Lundberg, hyresråd, som satt ordförande vid dagens förhandlingar.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser