Strandberg: – Inför Wisconsinmodellen i Landskrona


– Vart fjärde barn i Landskrona har bidragsberoende föräldrar. Detta är en social bomb som snarast måste desarmeras,
säger Folkpartiets Torkild Strandberg med anledning av en fullmäktigemotion han lämnat i ärendet.

– Bidragsberoendet passiviserar människor och gör dem ofria. Att vara beroende av politiska beslut och anslag för sin försörjning är i hög grad en ofrihet. Bidragsberoendet gör också att viktiga resurser tas från angelägna områden till att försörja människor, som i de flesta fall skulle kunna försörja sig själv, skriver Strandberg i motionen.

-I Wisconsin i USA har man på ett ytterst handfast sätt lyckats bryta bidragsberoendet och få människor i arbete. Man har två utgångspunkter:
1. Alla, som kan, ska arbeta för sin egen försörjning.
2. Alla kan arbeta. Om inte till 100% i konkurrensutsatt sektor, så kan man genom stödåtgärder bidra till samhället genom arbete inom ramen för sin egen förmåga,
säger Strandberg vidare och tillstår att han tagit intryck från USA.
-Jag tycker det är dags att införa mycket av synsättet från Wisconsin i Landskrona. Socialbidragsberoendet är ett mänskligt och ekonomiskt slöseri.
Torkild Strandberg anser att man bör uppdra åt Arbets- och socialförvaltningen att inhämta kunskap om ”Wisconsin-modellen” för att bryta bidragsberoende i stan.

-Wisconsinmodellen bör införas i en svensk variant i Landskrona, avslutar Strandberg.

Till arkivet