Visionen säger upp personalen

Sveriges äldsta lokaltevekanal, Landskrona Vision, kämpar nu för att överleva. I ett sista desperat försök att rädda verksamheten undan konkurs har samtliga fast anställda blivit uppsagda.
– Det är besvärligt, men jag är optimist och tror att vi skall lösa den här krisen också. Vi har haft större bekymmer tidigare under åren, förklarar stationschef Peter Roslund som tillsammans med hustrun Ann Gomér Roslund sedan 1999 äger och driver kanalen.
De båda blir nu den enda fast anställda medan timanställda skall klara av den övriga produktionen.
– Bakgrunden till våra problem är den att vi gick miste om en utbildning som var inplanerad och dessutom har som bekant annonsmarknaden drabbats av en nedgång. Detta tvingar oss till att se över våra kostnader.
För tittarna kommer neddragningen att märkas i och med februari månads utgång, då försvinner nyhetssändningarna som varit stationens ryggrad fyra dagar i veckan. Den ende journalisten är uppsagda och det är knappast troligt att nyhetssändningarna kommer tillbaka.
– Inte som det ser ut idag, men vi har en hel del andra programidéer som vi jobbar med, påpekar Peter Roslund som arbetat på kanalen sedan 1985, ett år efter det att några entusiaster började sända från en studio i Norrestad. Då handlade det om att ge de boende lite lokalteve och för såväl Landskronahem som HSB blev kanalen intressanta som informationsforum.
Båda bolagen satsade också en hel del pengar i verksamheten. Även kommunen fanns med som intressent i den stiftelse som först bildades och när verksamheten bolagiserades fortsatte kommunala lokalpolitiker att inneha de ledande styrelseposterna.
När reklammarknaden släptes fri också för lokalteve satsade Landskrona Vision hårt på en egen reklamavdelning och antalet anställda växte liksom produktionerna.
Men när kanalen fick rätt att sända digitalt började också problemen bli akuta, En Skånekanal bildades, men det saknades ekonomiska muskler att driva verksamheten. Förhoppningarna om en snabb framgång grusades.
Istället fick paret Roslund i december 1999 köpa Landskrona Vision för en symbolisk krona och samtidigt försvann de tidigare storägarna ur bilden. Intresset att satsa på lokalteve hade dämpats.
– Marknaden var tuff, men vi försökte satsa vidare och ser fortfarande positivt på framtiden, understryker Peter Roslund och för bolagets vidkommande är frågan om man nu orkar satsa på samtliga tre ben, programproduktion, utbildning och extern produktion.
Programproduktionen kommer i och med uppsägningen av personalen att drabbas. Utbildningen har reducerats när Komvux tackade nej till en kurs.
– Vi har kvar gymnasieskolans mediautbildning och den jobbar vi vidare med. För Landskrona Vision kan räddningen handla om att utveckla produktionsbolaget, men just nu kämpar man i motvind och än är krisen långt ifrån över.

UPP

Till arkivet