Ingen friskola i höst

Kunskapsskolan i Sverige skulle starta en friskola i Landskrona under hösten men nu har starten skjutits fram, åtminstone till hösten 2003.
Det är Kunskapsskolans VD Anders Hultin som enligt Landskrona Posten skickat ut ett brev till samtliga anmälda föräldrar om inställandet.
I brevet motiverar han beslutet bland annat med att Landskrona kommun överklagat Skolverkets beslut om tillstånd för friskolan och kommunalrådet Lars Wallstén bekräftar för Landskrona Posten att de överklagat. En av anledningarna är att friskolan tar pengar från den vanliga skolan. En annan är att kommunen inte finner lokalerna (Gamla Schlasbergs industrilokaler) lämpliga för undervisning.

UPP

Till arkivet