Ny nämnd börjar ta form


Från den 1 januari inrättas den nya Vuxenutbildningsnämnden och ordförande blir socialdemokraten Bengt Rosengren.
Den nya nämnden får elva ledamöter och kommer att ha ansvar för all vuxenutbildning, dvs KomVux, påbyggnadsutbildningar, kvalificerade yrkesutbildningar samt högskoleutbildningar och högskolekurser som är lokaliserade till eller organiserade i Landskrona.
Vice ordförande blir Sven-Olof Westman, s och andre vice Birgitta Persson, moderat.

UPP

Till arkivet