Fastigheter i centrum betygssätts

Fastigheterna i centrum kommer att betygsättas. Det är projektgruppen levande centrum som tar till det udda greppet för att förbättra centrums dåliga rykte.
Enligt projektgruppen skall fastigheterna i centrum klassas efter olika underlag som sedan skall ligga till grund för betygsättningen.
Som kriterier gäller hyresgästernas upplevelse, fastighetens standard och en besiktning av fastigheten.
Dessutom skall fastighetsägarna granskas vad gäller betalningsförmågan och när allt vägts samman skall betygsättningen ske efter en 5-gradig skala.
Vad betygssättningen skall leda till i form av ”sanktioner” vet arbetsgruppen inte riktigt än, här skall diskussionen fortsätta. Målet är att få samtliga fastighetsägare i centrum att arbeta för en attraktiv boendemiljö som också skall höja statusen på boendet i Landskronas centrala delar.

UPP

Till arkivet