Borgensbeslut körs om 

Efter länsrättens inihibitionsbeslut valde kommunfullmäktige att återremittera frågan om borgen åt Folkets hus för en ny handläggning. Det var kommunalrådet Lars Wallstén som föreslog bordläggning och återremiss, till irritation för moderater och folkpartister som gärna sett att länsrätten fått avgöra frågan. Enligt Lars Wallstén har länsrätten visat vilken tolkning som gäller genom inhibitionsbeslutet och då finns det ingen anledning att försena ärendet genom att hålla fast vid tidigare beslut. Genom återremissen kan frågan beredas på nytt och åter hamna på fullmäktiges bord den 23 april. Ärendet gäller ett borgensåtagande på fem miljoner kronor för ombyggnaden av Folkets hus. I överklagandet hade oppositionen hänvisat till jäv i samband med beredningen av ärendet, nu kommer socialdemokrater med uppdrag även inom Folkets hus att undvika nya jävsanklagelser.

Till arkivet